Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

I RELATIVT MÅNGA LÄNDER MÅSTE EN TREDJE PART MEDDELAS OM UPPSÄGNINGReglering av hur meddelande om uppsägning ska lämnas i olika länder (lagreglering 2008)*Meddelande om uppsägningEtt muntligt beskedär tillräckligtEn skriftlig redogörelseför skälen till uppsägningenskall lämnas tillarbetstagarenEn tredje part (såsomett företagsråd, enfacklig organisationeller en myndighet)skall meddelasArbetsgivaren kaninte gå vidare meduppsägningen utantillstånd från entredje partBrasilienUSABelgienSchweizAustralienDanmarkEstlandIslandKanadaMexikoNorgeSlovakienStorbritannienUngernFrankrikeIrlandIsraelItalienJapanNya ZeelandRysslandSydafrikaFinlandKoreaChileGreklandIndienKinaLuxemburgNederländernaPolenPortugalSpanienSverigeTjeckienTurkietÖsterrikeTysklandIndonesienSlovenienKälla: OECD* Figuren baseras på svaren (från de olika länderna) på delkomponent 1 i OECD:s sammanställning av anställningsskyddetsstyrka internationellt 2008. Delkomponenten avser ”Notification Procedures”, dvs. procedurer vid meddelande omuppsägning. Se www.oecd.org/employment/protection för mer detaljerad information.Uppsägningstid och avgångsvederlagUppsägningstid och avgångsvederlag innebär att tider och kostnader är preciseradei regelverket som reglerar uppsägningar. Vanligtvis ökar uppsägningstiden medanställningens längd. Avgångsvederlag förekommer i en del länder och de är ofta relateradetill hur länge medarbetaren varit anställd. De ökar alltså med anställningstidenoch beloppet uttrycks ofta som ett fastställt antal månadslöner.Uppsägningstider finns reglerade i nästan alla länder som ingår i OECD:s kartläggningav anställningsskydd. Undantag är bl.a. Mexiko och USA. Det är relativt vanligtatt de lagstadgade uppsägningskraven i olika länder skiljer sig åt för olika grupperav anställda eller beroende på skäl till uppsägningen. Den vanligaste variationen ärmellan arbetare och tjänstemän. I Kanada varierar dessutom uppsägningstidernaprovinserna emellan.Lagstadgade avgångsvederlag finns i mindre än hälften av de länder som ingår iOECD:s kartläggning av anställningsskydd. I Sverige finns inga lagstadgade avgångsvederlag.Exempel på länder där sådana finns i lag är Frankrike, Spanien och Portugal.11

More magazines by this user
Similar magazines