Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

REGLERNA FÖR UPPSÄGNINGSTIDER OCH AVGÅNGSVEDERLAG VARIERAR internationelltUppsägningstider och avgångsvederlag (räknat i månads-, vecko- eller dagslöner) för individuella uppsägningar (lagreglering 2008)*AustralienBelgienDanmarkUppsägningstider(vid olika längd på anställningen)Avgångsvederlag(vid olika längd på anställningen)9 mån 4 år 20 år 9 mån 4 år 20 årAllaVid övertalighet1 v 3 v 4 v0008 v08 vArbetareTjänstemän35 d3 mån35 d3 mån112 d15 mån0 0 0Arbetare 3 v 8 v 10 v 0 0 0Tjänstemän 3 mån 4 mån 6 mån 0 0 3 månFinland Alla 14 d 1 mån 6 mån 0 0 0Frankrike Alla 1 mån 2 mån 2 mån 0 0,8 mån 6,7 månGreklandIrlandArbetare 0 0 0 5 d 15 d 4 månTjänstemän 30 d 3 mån 16 mån 15 d 1,5 mån 8 månAlla 1 v 2 v 8 v 0 0 0Vid övertalighet 2 v 2 v 8 v 0 3,6 v 16,4 vIsland Alla 2 mån 3 mån 3 mån 0 0 0ItalienArbetare 6 d 9 d 12 dTjänstemän 15 d 2 mån 4 mån0 0 0Japan Alla 30 d 30 d 30 d 0 0 0Kanada Provinsvariation 1-2 v 2-4 v 2-8 v 0 0-4 v 0-20 vKorea Alla 1 mån 1 mån 1 mån 0 0 0Luxemburg Alla 2 mån 2 mån 6 mån 0 0 6 månMexiko Alla 0 0 0 0 6 mån 18 månNederländernaVia arbetsförmedling 1 mån 1 mån 3 mån 0 0 0Via domstol 0 0 0 0 6 mån 18 månNorge Alla 1 mån 1 mån 3 mån 0 0 0Nya Zeeland Alla 2 v 2 v 2 v 0 0 0Polen Alla 1 mån 3 mån 3 mån 0 0 0Portugal Alla 15 d 30 d 75 d 3 mån 4 mån 20 månSchweiz Alla 1 mån 2 mån 3 mån 0 0 2,5 månSlovakien Alla 2 mån 2 mån 3 mån 2 mån 2 mån 3 månSpanien Alla 30 d 30 d 30 d 0,7 mån 3,5 mån 17 månStorbritannienAlla 0 0 0Vid övertalighet1 v 4 v 12 v0 4 v 20 vSverige Alla 1 mån 3 mån 6 mån 0 0 0TjeckienAlla 0 0 0Vid övertalighet2 mån 2 mån 2 mån3 mån 3 mån 3 månTurkiet Alla 4 v 8 v 8 v 0 4 mån 20 månTysklandPersonliga skäl4 v 1 mån 7 mån0 0 0Verksamhetsskäl 0,4 mån 2 mån 10 månUngern Alla 30 d 35 d 90 d 0 1 mån 5 månUSA Alla 0 0 0 0 0 0ÖsterrikeArbetare 2 v 2 v 2 vTjänstemän 6 v 2 mån 4 mån0 0 0Källa: OECD* Länderna i tabellen är de som ingick som OECD-medlemmar under 2008 vilket är det år som avses i senaste versionen av OECD-indikatorerna.Via www.oecd.org/employment/protection kan motsvarande uppgifter även erhållas för Brasilien, Chile, Estland, Indien, Indonesien, Israel, Kina, Ryssland,Slovenien och Sydafrika.12

More magazines by this user
Similar magazines