Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Tidsbegränsade anställningar får användas relativt fritt i SverigeTidsbegränsade anställningar innebär att anställningskontrakten vanligtvis innehållerett specificerat datum då anställningen avslutas. Att regler för bemanningsföretagsorteras under tidsbegränsade anställningar i OECD:s indelning beror intepå att de anställda alltid är tidsbegränsat anställa. Orsaken är sannolikt istället attkundföretagen kan använda bemanningsföretagens tjänster på ett relativt flexibeltsätt. Sammantaget kan vi konstatera att tidsbegränsade anställningar får användasrelativt fritt i Sverige.Reglering av tidsbegränsade anställningarEftersom tidsbegränsade anställningar inte innebär samma grad av anställningsskyddsom tillsvidareanställningar, är istället möjligheten att nyttja dem vanligtvis begränsadpå olika sätt. Till de mer centrala delarna av regelverket hör ofta bestämmelser om attdet krävs skäl för att tidsbegränsade anställningar ska vara tillåtna. Vanliga skäl är isamband med vikariat, säsongsarbete, praktik eller för arbete som är tidsbegränsat tillsin natur. Detta exempelvis i samband med enskilda projekt eller vid tillfälliga arbetstoppar.Utöver detta kan särskilda regler gälla för ungdomar eller andra grupper påarbetsmarknaden. Samtidigt kan det i en del länder vara helt fritt för arbetsgivare attvisstidsanställa, sett till vilka skäl som anses vara giltiga. Då finns det ofta andra regleringaristället, exempelvis rörande hur visstidsanställningar får förnyas.I MÅNGA LÄNDER FINNS INGA BEGRÄNSNINGAR AV SKÄL TILL VISSTIDSANSTÄLLNINGARReglering av skäl då tidsbegränsade anställningar får användas (lagreglering 2008)*Skäl som medger användning av tidsbegränsade anställningarVisstidsanställning ärendast tillåten för”uppgifter” eller”situationer” som ärtidsbegränsade tillsin naturSärskilda undantagfinns utifrån arbetsgivarenseller denanställdes behov (t.ex.för arbetstagare somsöker sitt första jobb)Undantag finns bådepå arbetsgivar- ocharbetstagarsidanDet finns inte någrabegränsningar föranvändningen avvisstidsanställningarBrasilienGreklandIndonesienTurkietLuxemburgMexikoEstlandFinlandFrankrikeIndienNorgeSpanienItalienNya ZeelandPortugalRysslandSlovenienBelgien AustralienDanmark ChileIrland IslandJapan IsraelUngern KanadaÖsterrike KinaKoreaNederländernaPolenSchweizSlovakienStorbritannienSverigeSydafrikaTjeckienTysklandUSAKälla: OECD* Figuren baseras på svaren (från de olika länderna) på delkomponent 10 i OECD:s sammanställning av anställningsskyddetsstyrka internationellt 2008. Delkomponenten avser ”Valid cases for use of fixed-term contracts (FTC)”, dvs.giltiga skäl för användande av tidsbegränsade anställningar. Se www.oecd.org/employment/protection för mer detaljeradinformation.16

More magazines by this user
Similar magazines