Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

InnehållSammanfattning........................................................................................................................ 5Inledning...................................................................................................................................... 7Anställningsskyddets utformning i olika länder................................................................... 9Anställningsskydd i lag och avtal i Sverige och internationellt............................................. 9Tillsvidareanställningar är strikt reglerade i Sverige........................................................... 10Tidsbegränsade anställningar får användas relativt fritt i Sverige...................................... 16Kollektiva uppsägningar är relativt reglerade i Sverige p.g.a. varselreglerna..................... 17Vissa reformer av anställningsskydd har genomförts internationellt................................. 18Anställningsskydd i Danmark, Storbritannien och Tyskland............................................ 19Inledning om fokusländerna................................................................................................ 19Danmarks regler om anställningsskydd............................................................................... 19Storbritanniens regler om anställningsskydd...................................................................... 23Tysklands regler om anställningsskydd................................................................................ 25Anställningsskyddets styrka internationellt enligt OECD.................................................. 29OECD:s indikatorer bör inte tolkas alltför kategoriskt....................................................... 29Stor skillnad i regleringsnivå mellan anställningsformerna i Sverige................................. 32Strikt svenskt anställningsskydd även enligt andra indikatorer.......................................... 35Effekter på sysselsättning och arbetslöshet....................................................................... 37Minskad rörlighet – men effekter på arbetslösheten är svåra att belägga.......................... 37Ungdomars möjlighet på arbetsmarknaden påverkas negativt.......................................... 40Andelen visstidsanställda tenderar att öka........................................................................... 41Effekter på dynamik, produktivitet och sjukfrånvaro........................................................ 45Minskad förmåga till anpassning och långsammare strukturomvandling........................ 45Produktivitetsutvecklingen påverkas negativt..................................................................... 48Sjukfrånvaron ökar med ett mer strikt anställningsskydd.................................................. 51Effekter på upplevd trygghet på arbetsmarknaden........................................................... 53Den upplevda tryggheten i anställningen minskar.............................................................. 53Tvetydiga resultat om upplevd trygghet i olika anställningsformer................................... 55Utgångspunkter för det fortsatta arbetet............................................................................ 57Referenslista............................................................................................................................. 633

More magazines by this user
Similar magazines