Lars Gustafsson.pdf

siq.se
  • No tags were found...

Lars Gustafsson.pdf

ur ser du på dina elever och kollegor


Ledarskap är att kommunicera människors värdeoch potential så tydligt att de ser det i sig själv”(Stephen R Covey


ORRESTERAPYMNASTomatiskvårdRSKÖTGIFTNINGPsykiatriskvårdBeroendevårdARIA UNGDOMOLTERAPEUTMMissbruksvårdPSYKOTERAPEUTPSYKOLOGLÄKAREBARNMORSKAIFSBOENDESTÖDPOLISRSMHvårdVÅRDAREUngdomar”på glid”Social liv & sammanhangFamilj & Sociala nätverkSOC BARN/UNGAADVOKATFörsörjningKRONFOGDEDOMARELVUBUPBISTÅNDSBEDÖMSJUKSKÖTSOCIONOM IFOARBETSFÖRMEDLAREBOSTADSFÖRETAGBOENDESTÖDBoendeSKBOEBEHHEMHANDLED SYSSARBETSVÄGLEDOSA-HANSysselsättningSYOKONSUSPECILAPEDAGOGSkola &utbildningSKOLSKÖTERSKALÄRAREELEVASSIS


Social utvecklingKunskapsutvecklingÅr 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8


År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8• Hur?• Hur?SamverkanochomvärldNormeroch värdenal utvecklingAnsvar ochinflytandeKunskaperskapsutveckling• Hur?• Hur?


olor är inga organisationernar en gemensamlektiv identitet!t osynliga kontraktetömsesidig men tystrenskommelse som innebärskolledare och lärareast i begränsad utsträckningnda sig i varandras arbetsgifter.


Förändring är något man utsätts för,utveckling är något man är delaktig i.


ndatEFsitionKREATIV PROCESSLEDARE OCHORGANISATIONSBYGGAREktDARElation


utifrån ett elev & föräldraperspektivSkolanLagetMedarbetaren


darbetarnöjdhetökad medarbetardhetmed 1 enhetElev- och föräldranöjdhetGer ökad kundnöjdhet med0,79 enhet och ökadservicekvalitet med 1,4enhetPersonalutvecklingsprogra


tgå alltid från elevens medvetna & omedvetna behov & förväntningaa vara på varje medarbetares talang & låt alla vara delaktigaasera beslut på fakta & arbeta med processerrbeta alltid med förbättringartt nära & engagerat ledarskap är en grundförutsättning


och överträffa förväntningarByta ett ord eller två gjorde det lätt att gå.Alla människors möte borde vara så.(Hjalmar Gullberg)


www.larsgustafsson.selars@larsgustafsson.seTel: 0768 – 900 748

More magazines by this user
Similar magazines