Ljudguiden i Adobe Connect version 8 - IKT-pedagogiskt centrum ...

ikt.du.se

Ljudguiden i Adobe Connect version 8 - IKT-pedagogiskt centrum ...

Ljudguiden i Adobe ConnectDenna manual går igenom ljudguiden i Connect. Fungerar exempelvis inte ljudet eller omman har dåligt ljud, ska man alltid gå igenom ljudguiden.


NGL CentrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 88 88E-post: support@du.seInnehållsförteckningVar hittar jag ljudguiden? .................................................................................................................... 3NGL Centrum ....................................................................................................................................... 72


NGL CentrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 88 88E-post: support@du.seVar hittar jag ljudguiden?Om ljudet inte fungerar eller om de andra mötesdeltagarna tycker att det hörsdåligt från dig, då ska du gå igenom ljudguiden. Det är alltid bra att gå igenomljudguiden innan ett möte/samtal för att få bästa möjliga ljud. Du hittar den under menyn”Meeting Audio Setup Wizard”.Ljudguiden startar och för att gå vidareklickar du på ”Next”.3


NGL CentrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 88 88E-post: support@du.seDu får då möjlighet att testa ditt ljud. Tryckpå knappen där det står ”Play Sound” ochdu bör då höra musik i dina hörlurar.Om du inte hör något ljud så kontrollera attkontakten sitter i ordentligt och volymeninte är avstängd, om inte detta fungerarkontrollera att rätt enhet är vald iinställningarna på datorn. Känner du dig osäker på hur man gör detta, kontakta oss på NGLcentrum så hjälper vi dig.Om du inte hör ljud kan du också klicka på”Help” för mer hjälp att lösa sitt problem.En ny webbsida kommer då att öppnas. Hördu ljud direkt kan du trycka på”Stop Sound” och gå vidare genom attklicka på ”Next”.I nästa steg ska du nu välja vilken enhetsom ska användas som mikrofonkälla.Beroende på om du har ett headset medtvå kontakter eller om du använder ettheadset med USB-anslutning, ska manvälja lite olika. Har man ett headset medtvå kontakter brukar det ofta stå någotmed mikrofon, har man ett USB-headset så leta efter något med ordet USB.Många webbkameror har en inbyggd mikrofon som dock ger dåligt ljud så generellt bör manundvika att använda den som inspelningskälla. Tryck sedan på ”Next” för att gå vidare.4


NGL CentrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 88 88E-post: support@du.seHär kommer du nu få möjlighet att se omdin mikrofon fungerar och att ställa inlämplig ljudnivå. Tryck på ”Record”, dukommer då att spela in dig själv.Eventuellt kommer det upp en fråga omdu tillåter programmet att använda dinkamera och mikrofon - det vill säga attsända ut ljud och bild. Klicka på ”Allow”och därefter på ”Record” igen.Om du har valt rätt mikrofon och denfungerar så ska det komma blå utslag. Pratagärna lite längre så kommer programmetautomatiskt att ställa in ljudnivån. Trycksedan på ”Stop” och sedan på ”PlayRecording” för att lyssna att ljudet låter bra.Hör du ljud och det låter bra trycker du på”Next”.Hör du inget gå tillbaka ett steg med ”Prev” och prova en annan enhet.5


NGL CentrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 88 88E-post: support@du.seI steg fyra ska du kontrollera hur mycketbakgrundsljud du har. Detta gör du genomatt trycka på ”Test Silence” och sedan varatyst tills den blå indikatorn är klar – den fyllerhela rektangeln. Klicka sedan på ”Next”.Du är nu klar med ljudguiden. Guidensammanfattar kort dina inställningar om duhar lyckats. Klicka ”Finish” för att avsluta.6


NGL CentrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 88 88E-post: support@du.seNGL CentrumDen här manualen är skapad av NGL Centrum. Upptäcker du felaktigheter eller andra bristertar vi tacksamt mot synpunkter via mail på adressen support@du.se.Vill du läsa fler manualer vänligen besök:Lärarmanualer: http://du.se/lararmanualerStudentmanualer: http://du.se/manualerVill du läsa mer om NGL Centrum, gå till: www.du.se/nglc7

More magazines by this user
Similar magazines