Views
2 years ago

Vecka 47 - Götene Tidning

Vecka 47 - Götene Tidning

Detta

Detta innehållerVästsvenska paketetVästlänkenMattonVästsvenska paketet är satsningar som görs påvägar och järnvägar för tåg, bussar, spårvagnar,cyklar och bilar fram till cirka 2028 för attVästsverige ska utvecklas på ett hållbart sätt.Västlänken är en tåg tunnel under centralaGöteborg med tre underjordiska pendelstationervid Central stati onen, Korsvägen och Haga.Med Västlänken, den enskilt största satsningenför utbyggd kollektivtrafik, binds pendel tågslinjernai Västsverige ihop till ett samman hängande system.Tågtrafiken kan bli tätare och restiderna kortare.Fler pendlare kan resa utan byte.Ökad järnvägskapacitet ger fler möjlighet attbo där man trivs och ändå kunna ta sig till arbeteeller studier med olika färdsätt.TrängselskattSyftet med trängselskatten är att öka framkomligheten,förbättra miljön och att delfinansiera 14miljarder av de 34 miljarder som Västsvenskapaketet beräknas kosta. Staten står för 17miljarder, resten finansieras lokalt och regionalt.Förbättrad framkomlighetVästsvenska paketet innehåller 55 kilometernya busskörfält för att skapa bättre framkomlighet.Byggandet pågår för fullt och mångabusskörfält är redan klara. För att göra kollektivtrafikenlät tillgänglig och minska den totalarestiden byggs pendelparkeringar för bilar ochcyklar längs pendelstråken. Nya knut punkter byggsdär pendlare från hela Väst sverige smidigt kanbyta mellan tåg, spårvagn och buss. Perrongernaförlängs så att de på sikt kan ta emot längre tågför fler resenärer.Ny GötaälvbroGötaälvbron är i så dåligt skick att den måstebytas ut mot en ny. Den nya bron blir öppningsbar,ger plats för mer kollektivtrafik och blircykelvänligare.MarieholmstunnelnVarje vardag passerar drygt 120 000 fordongenom Tingstadstunneln. Får ett fordon stopp blirdet snabbt långa köer. Därför bygger vi Marieholmstunnelnsom komplement och avlastning.Och mycket merI Västsvenska paketet ingår också mängder avmindre projekt som ska förbättra vår vardag. Hithör en ny pendeltågstation i Gamlestaden, mertrafik- och restidsinformation, nya cykel banor,cykelparkeringar, ytterligare körfält för biltrafiken,bullerskydd, rondeller samt hållplatser.Läs mer på vastsvenskapaketet.se

HolmestadGötene Tidning den 21 november 2012 11Lokal utveckling i fiskesamhällenska stärkasInom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle bedrivsolika projekt med syfte att bidra till en hållbar utvecklingav det lokala fisket. Fiskeområden är en satsning av EUdär syftet är att samla och stötta lokala aktörer och utifrånde lokala förutsättningarna tillsammans arbeta för en hållbarutveckling inom fiskesektorn.Arbetet med fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekullehar bidragit till att utveckla nya innovativa idéer ochkunskaper inom området. Allt från nya livsmedelsproduktertill att försöka få mer närproducerad mat inom offentligsektor. Allt med fokus på hållbart nyttjande av fisk frånVänern.Den 13-15 november arrangerades en konferens för allafiskeområden inom EU i Quiberon, Bretagne i Frankrike.Denna gång riktade sig konferensen till beslutsfattarna. Underkonferensen fick deltagarna stöd för hur de ska få ut debästa resultaten av pågående programperiod samt att förberedasig inför kommande. Av Sveriges 14 fiskeområdenkommer 4 representanter att delta på konferensen.Nils Farken är styrelseledamot i Vänerskärgården medKinnekulle och har varit med om att fatta flera beslut omprojekt i området. Han är den person som kommer att representeraoss.-Jag ser fram emot att ta del av de goda exemplen ochhoppas att vi får med oss något hem som vi kan implementerahos oss, säger Nils Farken.-Vi har redan projekt som har varit lyckosamma och minförhoppning är att jag kommer att marknadsföra detta påett bra sätt ute bland de andra delegaterna, fortsätter Nils.Fiskeområdet Vänerskärgården med Kinnekulle består avLidköping, Götene och Mariestads kommuner.Öppet bibelsamtalmed församlingskårenKällby församlingskår har varit samlade till öppet bibelsamtali Pastoratsgården, Källby.Ordföranden Ulf Lundvik-Magnusson hälsade samtligavälkomna och som inledning bibelläsning och bön. Informationhar inkommit till Källby församlingskår om att Skaraborgsläns folkrörelsearkiv, där församlingskåren har inlämnadehandlingar och som är inrymt i gamla polishusetpå Torngatan i Lidköping, kommer att överflyttas till nyabiblioteket i Lidköping och önskar namn till Skaraborgs församlingsarkiv.Kyrkoherde Claes Björndahl var ledare för dagens bibelsamtalfrån Andra Moseboken som skildrar uttåget frånEgypten och förbundet vid Sinai.Där berättas om Mose och hans födelse och kallelse iEgypten.Avslutning med aftonbön.Karl-Erik AnderssonBaker & Johansson bjuderpå konsert i LundsbrunnOnsdagen den 28 november kommer Baker & Johanssontill Lundsbrunn.Jerker Johansson och Neil Baker bjuder på showig musikblandat med melodiska pärlor från alla tider. Dragspel,marimba och vibrafon men även underskattade instrumentsom skrivmaskin och sandpapper!Baker & Johansson är namnet på en alldeles nystartadduo med dragspel och slagverk som spelar showig musikblandat med melodiska pärlor från alla tider. Man kommerbjuda på ett varierat program med bland annat Utskärgård,Wiggen, Så skimrande var aldrig havet, Säkkijärven Polkaoch La Paloma. Dessutom roliga solostycken av Leroy Andersonsåsom The Typewriter och The Syncopated Clock.Neil Baker spelar dragspel och har tillsammans med GöteborgsMusikenspelat in stycken som Afton på Solvik ochMånsken över Ångermanälven. Neil är född i Wales, kom tillSverige för 30 år sedan och är numera professionell tubaistoch dragspelare i Göteborg. Neil har komponerat mycketmusik och endel av detta kommer duon att spela.Jerker Johansson spelar xylofon, marimba och vibrafonmed även så underskattade instrument som skrivmaskinoch sandpapper. Jerker är född och uppvuxen i Axvall, ficksin första musikutbildning i Skara och var under 12 års tiddirigent för GöteborgsMusiken. Med denna blåsorkesterspelade han in de tre skivorna Svenska Sommarfavoriter.ÖPPET HUSÖver gränseri MissionskyrkanDen här veckan är det Kyrkornas globala vecka med temat”Över gränser – om migration och flyktingskap”. Detta temauppmärksammas över hela landet genom föreläsningar, manifestationeroch gudstjänster. ”Över gränser” handlar omdet positiva i att människor korsar gränser, men också omdet oerhört svåra i att tvingas lämna sitt hem och sin familj.I Götene missionskyrka ordnas under veckan två samlingarmed internationellt tema. På lördag morgon ordnasen frukost där Sanna Mansouri berättar om sitt liv. Sannaär uppväxt i Iran och ingick i den första gruppen kvinnligapolisofficerer i Iran. Idag arbetar Sanna som pastor i Bifrostkyrkani Mölndal. Frukosten är öppen för alla och det behövsinte någon föranmälan.Katarina Linderborg är söndagens talare. Under fem månadervåren 2012 var hon Ekumenisk följeslagare i Israeloch Palestina utsänd av Kyrkornas världsråd. Hon kommeri gudstjänst och vid kyrkkaffe att berätta om sina erfarenheterav detta. Hennes tema är ”Glädje och hopp, ilska ochfrustration i en salig röra i det heliga landet”. Katarina ärnumera pastor i Ockelbo, men har tidigare arbetat på vårdcentraleni Götene.Den här veckans tema är viktigt och det ska bli spännandeatt höra Sannas och Katarinas berättelser, säger pastor MarianneEnoksson. Genom att lyssna till dem kan vi öka vårkunskap och förståelse för andra människor.Vi på GEPE-BIWEX hälsar alla välkomna på öppet hus hos ossLÖRDAGEN DEN 24 NOVEMBER KL 12,00-14,30HANTVERKSGATAN 2 GÖTENEVi visar upp vår fabrik , bjuder på kaffe, kaka och godis tillalla barn.VÄLKOMNAGEPE-BIWEX THE PLASTICSUPPLIER OF THE FUTURE””FOLLOW THE BLUE LINE”Företagare till din tjänstBoka 4 införandenför endast 750:- + momsVälkommentill entrivsambutik!Försäljning, montering och renovering avBRASKAMINER, SKORSTENAR, PELLETS-VÄRME, PANNOR OCH SOLFÅNGARE.www.eldsjalensvarme.seNU 15.400:-Rek. ord. pris 17.900:-Höstensklipp!NU 20.400:-Rek. ord. pris 22.900:-Vid Domkyrkan, Skara Tel. 0511-188 70 Öppet: Mån & Tor: 14-18 Fre: 14-17 Lör: 10-13Sivéns svets & mekMats Sivénsvetsare/yrkeschaufför/skogsarbetareMobil: 073-70 66 099siven71@hotmail.comMats SivénLillägen Lilla Kämpaslätten 1533 91 GöteneSalongHuvudsakenEva-Lena Strand • Lidköpingsvägen 47 Götene • 0511-34 00 24HYRBILEN!HYR DIN BIL HOS OSS!Företag eller privat person!Vi har bilar för alla tillfällen!HANTVERKSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 27 3 GÖTENE TEL. 0511-502 90Måndag-torsdag 07.30-16.30Fredag 07.30-15.30Lunchstängt 12.00-12.30www.akessonsbil.nuFAMILJEBOWLINGLör-Sön 100:-/tim & bana100:-/timme & banaMåndag - Torsdag 15.00 - 21.00Fredag - Lördag 15.00 - 23.00Söndag 15.00-19.00(Lov o pubkvällar utökade öppettider).0511-34 11 03 • www.arenabowl.seAlla skolelever10:-/serienGäller skollovVi hjälper er med:• Fastighetsskötsel• Trädgårdsskötsel• Maskinsopning• Avancerad trädfällning• Med mera...HolmestadFastighetsservice& skogsentreprenad ABJohan och Andreas 070-5639352Fastighetsservice& skogsentreprenad AB

Vecka 15 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
Vecka 14 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
Götene Näringsliv 2012 - Götene Tidning
Götene - Kinnekullebygden Guide 2012 Ta en tur ... - Götene Tidning
Trädgårds bilaga v16 - Götene Tidning
Sommartidning 2011 - Götene Tidning
Vecka 17 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
Du håller nu Brickebackens egen tidning i din hand. Här kan du läsa ...
BT Söndag med nästa veckas TV (pdf) - Borås Tidning
Kiruna Annonsblad vecka 10, torsdag 8 mars 2012 sidan 1
TIDNING FÖR eL- & vITvaRubRaNSCHeN - Elektronikbranschen
Läs Hus & rum här – öppnas i nytt fönster som pdf - Alingsås Tidning
En Öl & Whiskymässans tidning - Wong Måltid & Marknad
CS LIFE MAJ 2011 EN TIDNING OM TING FÖR ... - IDG.se
Rörelsen nobbar delningsförslag - Tidningen Hemvärnet