Views
3 years ago

Vecka 47 - Götene Tidning

Vecka 47 - Götene Tidning

2 Götene

2 Götene Tidning den 21 november 20129-10 novemberNågon har repat lacken påen bil på Bronsåldersgatan.10-11 novemberInbrott i villa på Spjutgatani Götene. Guldföremål ochpengar stulna.7-9 novemberNågon har gjort åverkan påeluttagen i Fornängsskolanskafeteria så att de har kortslutits.12 novemberTvå elever på Fornängsskolanrykte ihop vilket resluteradei en anmälan.Polisronden SPF GÖTENE-KINNEKULLE12-13 novemberEn registreringsskylt harblivit stulen på Järnvägsgatani Götene, regnr GKN929.9-10 novemberInbrott i hus utanför Götenevid två tillfällen. Två platttv-apparater,en dvd-spelareoch en äldre laptop stulen.13-14 novemberNågon har brutit upp ettflak på en bil i Lundsbrunnoch stulit fyra vinterdäck.16 november vid 01.50Olaga intrång och skadegörelsepå en minkfarm utanförLundsbrunn.16 novemberEn borttappad mobiltelefonpå Fornängsskolan. Sony EricssonXpreria Active.18 november vid 01.00Inbrott på Arena bowl. Rutansönderslagen och femflaskor alkohol stulna.18 november 01-tidenNågon kastar en cykel genomtvå rutor på en busskurvid busstationen i Götene.17-18 novemberFörsök till inbrott hosHandlar´n i Källby.Julbord på toppenav Kinnekulle!396:-Uppdukat varje helg fram till Julafton!Onsdagkvällar 249:an Julbuffé0510-54 40 40 • www.kinnekullegarden.comSENIORFÖRENINGEN I TIDENMånadsträff i Församlingshemmet GöteneTorsdagen den 29 november, kl 14.00.Gillis Hellberg kåserarUnderhållning av MusikskolanKaffeservering och lotteri.VÄLKOMNA!Göta Framtid inbjuder tillNovemberfestLördag 24 november kl 18.00i Holmestads bygdegårdSpace Cube spelar melodiös rockKlas Öman sjunger visorGod mat • Allsång • DansmusikALLA är välkomna, inget medlemskrav!Vi festar nyktert. Kostnad 100:-Anmälan senast 22/11 tillGöte 070-117 02 06, Margareta 0511-292 54Swazilands HjälpenUnder november finns vi på plats i Swaziland.Vi kommer då bl.a. att arbeta med:• Vattenförsörjning till en bl.a. en skola med 500 elever• Renovering av en skola• Genomgång av 2013 års stöd till yrkesutbildning• Byggnation av en kyrkaKontaktperson: Per-Olof Axelsson, Götene,mobil: 0708-56 97 10Bankgiro: 812-7995Ditt bidrag innebär att vi kan vi göra mer.(OBS! inga omkostnader- Alla gåvor går direkt till hjälpverksamhet)Centrumhuset GÖTENE0511/34 07 60Byrån med omsorg,omtanke och omvårdnad.Jour dygnet runt!www.lindblads.euLennart GustafssonBegravningsbyrånÖstergatan 13Tel 0511-508 70Auktoriserad av SverigesBegravningsbyråers FörbundJulbord 2012Sätt guldkant på festen & få tid över för gästen...Extraöppet söndag 23 dec. 9 00 – 14 00Boka vår populära jullåda!Julmat för sex personer595:-/lådaMåndag-lördag 7-18 • Telefon 0511-596 51 • www.kottex.comVÄNLIGEN…Innan Du lämnar avfall i ÅVC’s behållare för”Brännbart”.Sortera ut allt material som kan återvinnasi andra fraktioner.Våta sopor som matrester och blöjor lämnarDu hemma i Din soptunna.Felaktigt sorterat avfall bidrar till ökadmiljöbelastning och ökade kostnader förhushållen i vår kommun.Järnvägsgatan 29, Götene • Tel. 0511-38 64 80www.gotenevatten.seInfo från politiska partierwww.klubben.se/goteneife-post: goteneif@telia.comTIPSPROMENADSöndag 25 novStart 9.00-11.00frånLENNARTTV-SERVICEVälkomna!SocialdemokraternaExp Jvg 13 • 0511-519 60www.socialdemokraterna.se/goteneMöten 21/11i partilokalen:AU kl. 17-18.KF-gruppen +övr. medlemmarkl. 18-20.26/11 KFkl. 18.00.www.folkpartiet.se/goteneFp gruppmöte 22/11kl 18-21Centrumhuset,GrottanSedvanliga handlingarsamt Kf-ärendenOrdf. Monica Holm070-366 03 99Välkomna!http://gotene.centerpartiet.netGruppmötetorsdag 22 novkl.19.00 i C-huset.Alla medlemmarvälkomna!www.moderat.se/kinnekullemoderaternaMedlems- ochgruppmöteKinnekullesalenTorsdagenden 22 novemberkl 19.00Alla sympatisörerär varmt välkomna!Gruppmötetorsdag 22/11kl 18.30CentrumhusetVälkomna till kamratcirkel”Vi minnsKällby förr!”Alla med minnen ochberättelser frånförr i tiden är hjärtligtvälkomna!Uppstartsträff påTräffpunkten KällbyTisdag den 27 novemberkl. 10.00För anmälan och info:0511-594 90, 592 90www.sv.se/skaraborg e-post: gotene@sv.se

Götene Tidning den 21 november 2012 3Elever tolkade fredstemaLions stora affischtävlingär avgjord. Vinnareblev Klara Perssonfrån klass 6b på Västerbyskolan.I hela 16 år har Lions arrangeraten affischtävlingmed fredstema för klass 5-6i kommunens alla skolor.Temat för 2013 var ”Visionav fred” och i årets upplagadeltog tre skolor och totaltklasser. Till finalen tog sigKlara Persson och EvelinaViebke från Ljungsbackensamt Casper Flinkfeldt frånKällby gård.I juryn satt Lions-medlemmarnaPer AnderssonKlara Perssons vinnande bidrag.och Sören Thor tillsammansmed Götene konstföreningstidigare ordförande OweRosenberg.Med motiveringen:”Konstnärligt utfört, tolkarKlara Perssonoch EvelinaViebkefick pris avSören Thor.temat vision och fred braoch är orginell på sitt egetsätt. Lämpar sig dessutombra som affisch” tog KlaraPersson hem förstapriset.-Det känns jätteroligt, sägerKlara som normalt intetecknar särskilt mycket påsin fritid. Prispengarna på1000 kronor kommer gå tillen resa med klassen.Andra plats och prissumman500 kronor tilldeladesEvelina Viebke och tredjeplatsenoch 250 kronor CasperFlinkfeldt gick till sompå grund av sjukdom intekunde närvara på prisutdelningen.Text och bild Johan MånssonBasset-SM avgjord på Kinnekulle2012 års Basset-SM är avgjortoch de tre som hamnadei topp kommer att mötasigen på Småhunds-SM. De äralla tikar av rasen Petit BassetGriffon Vendéen. Tävlingengick på anrika Kinnekulledär det var gott omhjort till de tävlande. Vinnandehunden som ocksåvar yngst i gänget heter SEJCH SE UCH SE VCH AroundJar of Jam och klingar namnetbekant så var hon så varhon Månadens hund i Jaktjournalennr 7 2011, honvar även förra årets Basset-SM vinnare.Alla vet ju inte vad Drevprovär och att det finns SMi det också…. Numera finnsdet SM i allt men just närdet gäller jakthundar och såär det inte något nytt. Allavill ju skryta med att ha denbästa jakthunden. När detgäller jakt med drivandehund så vill man att hundenska skälla tätt och hörbartför att drevdjuren, som kanvara rådjur, hjort, räv ellerhare, ska gå lugnt och fintframför hunden och attskyttarna ska kunna varaberedda när det närmar sig.Fast på drevprov låter mandrevdjuren löpa. Man villinte att hunden jagar ettvilt längre en 1 timme ochdå ska hunden komma tillbaks,om den inte släppersjälvmant kallar man av deneller tar den på löpan detblir minus om inte hundenkommer.Saffran, som vinnarenkallas, imponerade stort påde 2 domarna och vägvisarennär hon körde runt påinte mindre än 18 hjortar iförsta drevet! En Basset har4 timmar löstid och det gälleratt få så många prisvärdadrev som möjligt. AroundJar of Jam fick ihop 1+1+1Hjort 50 ep äg. Markku Viitanen& Annicka Löfgren.Som god 2:a kom en tik somhar varit med förr, SE JCHSE VCH Hjortängens Molly1+1 Hjort 48 ep äg. EvertEkelund. Jakob Ingvar-Nilssonheter den unge ägarentill den SE JCH KullerödsRita och det är Jakobs förstahund, hon fick ihop 1+3+3hjort med 44 ep. Det är totalt6 ekipage som kommertill start, en från varje avdelninginom Bassetklubben.Vi andra, som inte varmed ute i skogen, spenderadeen fin dag på Falkängenshantverksby där det råddejulstämning av sällan skådatslag.Den som gjorde hela tillställningentill en succé ochsom vi vill rikta ett storttack till är Robin Falk sombor i Hällekis.Text och bild Annicka LöfgrenJULGRANARRis, Brasved, Kärvaroch Svagdricka frånHjo brygeri!SÄLJESGlögg &pepparkakatill alla!Lör, sön v 47Fre, lör, sön v 48-51Fre 13-17Lör och sön 10-17Telefon:0511-500 21,0768-912 079H & H LindhNilsTolsgårdenVälkommen!KommunfullmäktigeGötene kommunfullmäktige sammanträderi Sessionssalen, Centrumhuset, GöteneMåndagen den 26 november 2012, kl. 18.00för att bl.a. behandla Svar på medborgarförslag om naturövervakare,Svar på motion om att hyra badhuset,bad endast för kvinnor över 16 år, Revidering av fördjupadöversiktsplan för vindkraft i Götene kommun,Budget 2013 och verksamhetsplan 2014-2015, samtBeslut om uppdrag som ska leda till totalt 40 mnkrlägre driftskostnad 2017, ”Götenepaketet”.Komplett föredragningslista och handlingar finns tillgängligapå medborgarkontoret, Centrumhuset, Götene.Föredragningslistan finns också att läsa på Götenekommuns hemsida www.gotene.se. Kommunfullmäktigessammanträden sänds i Radio Kinnekulle, 102,6Mhz.Intresserad att lära dig attsköta dina bankärenden via Internet?Välkommen till biblioteket, vi har två träffar inplanerade,där Sparbanken Skaraborg och SEB visar sina Internettjänster.SEB finns här den 29 november klockan 18.00-19.00Sparbanken Skaraborg finns här den 5 december klockan 10.00-11.00Anmälan till Götene kommunbibliotek 0511-386080Kulturprogram hösten 2012Allmänheten hälsas välkommen att lyssna till debatten.Nästa möte med kommunfullmäktige hålls måndagenden 17 december kl. 18.00 i Sessionssalen,Centrumhuset, Götene.Götene 2012-11-15Åke Fransson, OrdförandeTomgångskörning max 1 minutNu när vintern närmar sig vill vi påminna om att tomgångskörningär tillåten högst en minut. Detta gäller inom kommunenstätorter och mindre samhällen. Formell text hittas ide lokala hälsoskyddsföreskrifterna på kommunens hemsida.Neil Baker & Jerker JohanssonShowig musik blandat med melodiska pärlorOnsdag 28 november kl. 19.00Bygdegården, LundsbrunnDet finns möjlighet att köpa fika i pausEntré 100 kr, förköp Medborgarkontoret,kvarvarande biljett på plats.Medarrangörer Studiefrämjandet,Lundsbrunns samhällsföreningSjung med PettsonEtt roligt och spännande sångäventyr medHedmans teater.Familjeföreställning passande barn mellanfem och nio år.Lördag 24 november kl. 14.00Parken GöteneEntré 40 kronor, förköp mk(begränsat antal platser)www.gotene.se • Telefonväxel 0511-38 60 00 • Medborgarkontoret 0511-38 60 01

Vecka 15 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
Vecka 14 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
Götene Näringsliv 2012 - Götene Tidning
Trädgårds bilaga v16 - Götene Tidning
Sommartidning 2011 - Götene Tidning
Götene - Kinnekullebygden Guide 2012 Ta en tur ... - Götene Tidning
Vecka 17 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
BT Söndag med nästa veckas TV (pdf) - Borås Tidning
Läs Hus & rum här – öppnas i nytt fönster som pdf - Alingsås Tidning
CS LIFE MAJ 2011 EN TIDNING OM TING FÖR ... - IDG.se
TIDNING FÖR eL- & vITvaRubRaNSCHeN - Elektronikbranschen
Du håller nu Brickebackens egen tidning i din hand. Här kan du läsa ...
En Öl & Whiskymässans tidning - Wong Måltid & Marknad
Kiruna Annonsblad vecka 10, torsdag 8 mars 2012 sidan 1
Rörelsen nobbar delningsförslag - Tidningen Hemvärnet