Views
3 years ago

Vecka 47 - Götene Tidning

Vecka 47 - Götene Tidning

4 Götene

4 Götene Tidning den 21 november 2012Sol i november - Kåseri med Birgitta ForsgårdMissonsauktion i SkälvumLukten av nybakta bullar och annat gott kaffebröd mötteauktionsbesökarna när de på lördagen kom till Skälvumsmissionshus.Den gemensamma fikastunden fick ge energiåt den efterföljande auktionen. Framme på estraden kundeman beskåda det som skulle ropas ut. Det var tomtar, bakverk,handarbeten och mycket, mycket mer. AuktionsutropareMattias Frick svingade med van hand klubban ochhans medhjälpare, Towe och Emilia, visade upp föremålen.De högsta utropen blev flera vackra broderier. Det fannsockså många lotterier och som vanligt var brödkakelotterietmycket populärt. Även om man inte vinner något fint så fårman åtminstone väldigt gott bröd med sig hem. Efter ett partimmars viftande med klubban kunde Mattias Frick tackaalla för en lyckad auktion.Fredaxorgel i LedsjöVid Fredaxorgel i Ledsjö kyrkapå fredag spelar organisternaJörgen Martinson, Kumla ochHelena Ambertson, Husaby. Deär studiekamrater från musikhögskolani Piteå och har musicerattillsammans många gångergenom åren. De kommer bl.a. attframföra ”Missa in simplicitate”av J Langlais för orgel och sång.Samt orgelmusik från olika tider.Kinnekulle församlingUnder Domsöndagen blir det två gudstjänster i Kinnekulleförsamling. På förmiddagen kommer kyrkoherde Carl-Henrich Falkenberg att hålla mässa i Fullösa kyrka. På eftermiddagenblir det mässa på Hällesäter under ledning avkyrkoherde Carl-Henrich Falkenberg. Kantor denna helg ärCurt Sjöblom.På tisdagskvällen visar filmstudiecirkeln ännu en film ochdenna gång blir det Påven Johanna som handlar om flickanJohanna som levde under en tid då kvinnors lott var attarbeta hårt, föda barn och dö tidigt. Den intelligenta ochorädda unga Johanna trotsar dock det medeltida samhälletoch lär sig mot alla oddsatt läsa och skriva. Hon byteridentitet och klär sig imanskläder och blir präst.Slutligen hamnar hon i Romhos påven och då han avliderplötsligt finns det baraen självklar eterträdare…Efteråt dricker vi te/kaffeoch diskuterar innehålletkring filmen. Ledare är ÅsaRådmark och Frida Gustafsson,varmt välkommen!VÄLKOMNAtillTRÄFFLJUSPUNKTENi ElimkyrkanTorsdag 22/11 kl 14Lars-Inge Blyvisar bilder från enresa tillNord-KoreaServering och lotterierKÄLLBY FÖRSAMLINGPastoratsgården:Torsdag kl. 12.00Kyrklunch med andaktBildvisning av Erik Zetheliuskl. 18.00 SymöteLördag kl. 14.00Syföreningsauktion.Andakt. Johnsson.Försäljning. Lotterier.Kaffeservering. Arr. KällbyKyrkliga SyföreningBroby KapellSöndag kl. 11.00Mässa. ZetheliusHangelösaMåndag kl. 18.00Symöte. Inga Larm.LundagårdenOnsdag kl. 15.30Gudstjänst. Björndahl.En dag ringde min kompisAnn på dörren. Jag såggenast att hon hade någotsärskilt att berätta. – Sehur brun jag blivit, sa honmedan hon sparkade av sejskorna i hallen. Ann har alltidälskat att solbada. – Duvet att tidigare har jag intevarit reslysten. Men nyligentog jag tvärt av och flög tillGran Canaria. November ärden tråkigaste månaden,det höll jag med om.Medan jag bryggde kaffeåt oss berättade hon omsin resa. Ann hade varitpå bergsvandring och settpinjeskog, mandelträd ochjättekaktusar. En kväll hadehon sett en färgsprakandeshow med flamencodansare.Men framförallt tycktehon bäst om att vistas i solen.Så olika vi är, själv är jaginte speciellt reslysten, vissttycker jag om sol, men jagvill inte vistas alltför myck-Välkommen tillet i solen då uppsöker jaghellre skuggan.Apropå solbränna, harmodets växlingar gett sej tillkänna även med detta. Sålångt tillbaka som 1700-taletvar det fint att vara bleki skinnet. Så var det ända ettpar decennier in på 1900-talet.Nu var det strandlivmed solbad som gällde. Detblev högsta mode med enklädsam solbränna.Här i Sverige slog det om1925. Under första halvanav året såldes liljemjölksom ett medel för att fåvitare hy. Andra halvan avåret utlovades en brun finhy med samma smörja.Nu för tiden görs reklamför mängder av brunkrämer.Men man kan undravad det är för konstiga ingrediensersom dessa innehåller,kanske inte så braför huden i längden.På tal om sol, en solig dagi början på november åkteAnnons att införas i Götene Tidning, vecka 47www.svenskakyrkan.se/goteneGÖTENE MISSIONSKYRKAen del av Gemensam framtidGLOBALA On 29/8 18.00 VECKANBÖN - möte med en vänLö 24/11 1/9 14.00 09.00 ”Från BÖN, första 15.30 kvinnliga fika 16.00 polisofficer bön i IranSö 2/9 11.00 till GUDSTJÄNST pastor i Göteborg” med Frukostmöte nattvard, medSanna Marianne MansouriKellgren, MargaretaSö 25/11 11.00 ”Glädje Abrahamsson. och hopp, Kyrkkaffe ilska och frustration iOn 5/9 12.00 en LUNCH salig röra och i det ANDAKT heliga landet” Götene KatarinaLinderborg. församl.hem, Sång Missionskyrkan Lars Olson. Kyrkkaffe ansv.SCOUT Må 18.00UNGDOM www.prismaonline.seBorgaregatan 2, 533 32 Götene Tel 0511-503 04Välkommen till gudstjänst och gemenskapHembygdsgården HusabyOns 19.00 Berättarkväll ”St Brigid och Irland”Hild-Sophie och Kjell Gustafsson, serveringsamarr Husaby församling och HembygdsföreningLundagårdenOns 15.30 GtjFörsamlingshemmet SilTor 9.00-12.00 Livskraft Öppet hus och Café, B BrandbergTor 14.00 Stickcafé Vi handarbetar, umgås och fikar, B BrandbergTor 18.30 Temakväll ” Gör din egen dörrkrans till advent”Anmälan till exp 0511-343141 eller 070-9748054LedsjöFre 19.30 Fredaxorgel, Jörgen Martinson & Helena AmbertsonOns 28/11 08.30 Veckomässa E LångströmHusabySön 18.00 GudstjänstKinne-KlevaSön 11.00 Mässa L-E NybergBygdegården LundsbrunnTis 12.30 Öppen gemenskap ”Resa till Taizé”B Brandberg och Ari Laaksonen, lunch och fikaww.svenskakyrkan.se/husabyjag ut till svampskogen föratt plocka trattkantareller.Jag körde in på en litenskogsväg. Då jag har dåligtlokalsinne gick jag inte sålångt in i skogen. Följde enliten stig, men såg hela tidentill att jag kunde skymtabilen mellan stammarna.Plötsligt kom en upprördkvinna emot mej. Hon varaskgrå i ansiktet och gråtfärdig.– Jag har gått vilse,var är jag någonstans, undradehon. Det framgick atthon irrat omkring i skogeni fyra timmar. Allasom har lokalsinnebrukar uppmana attman skall kolla varman har solen påhimlen, så man hittarut. Själv har jag aldrigbegripet detta ochinte min nya bekantskapheller.Alltnog, aldrighar jag sett en människaså lättad, närHerren skall bevara dig från allt ont,han skall bevara din själ Ps 121;7Fre 22.00Sön 10.30Tis 19.00Nattöppen KyrkaGudstjänst Paul Nilssonpredikar, Bibelskola 10+,Vi fikar tillsammans.Bön ”Låt ditt rike komma”KRISTET CENTERwww.kristetcenter.com • Lidköpingsvägen 14 Tel. 0511- 501 39Välkommen till Pingstkyrkan!Torsdag 14.30 Sångstund på Kastanjen15.30 Sångstund på HelenagårdenFredag Ungdomsprogram se www.prismaonline.seLördag 09.00 Ekumenisk frukost i Missionskyrkan(se Missionsk. annons)Söndag 10.00 Bön10.30 GUDSTJÄNSTPred. Kurt LarssonSång Maria o Mattias JohanssonSöndagsskola Kyrkkaffe19.00 Radiogatan (Närradion)Tisdag 10.00 Bön19.00 Bön i ElimRadiogatan 6 • 0511-502 47 • www.gotenepingst.seTorsdagFredagLördagSöndagTisdagelimkyrkanwww.elimkyrkan.se14.00 Träff LjuspunktenLars-Inge Bly berättar om resa till Nordkorea09.30 Barnmusik19.00 PRISMA Fredag21.00 PRISMA Café09.00 Frukostmöte med Sanna Monsouri(I Missionskyrakn)10.30 GUDSTJÄNSTPredikan av Erik Bryskhe, medverkanav Västerbytoner, Söndax, Kyrkkaffe18.00 Bön10.00 Bön i Pingstkyrkan19.00 Bön i ElimkyrkanUngdomsprogram se www.hon fick följa med i min bilut till stora vägen där hennescykel stod. Några svamparfick jag inte med mej,men kände mej glad att jagkunnat hjälpa en medmänniskasom hade om möjligtsämre lokalsinne än jag har.Även om man inte resertill sol och varmare länderså får man försöka ta tillvara de soldagar som bjuds.Inte så lätt att känna sej påtopphumör när vinternsförsta halka och slask infinnersej. Hörde enhurtfrisk refrängen dag som började:”Bär du solskeni ditt sinne,då blir hela dagendin”…

Götene Tidning den 21 november 2012 5GrattisVi vill fira Ida Nyströmsom fyllde 7 år den 20november.Många grattiskramar frånfarmor och farfar.RosTill dig som lämnade in minklocka i receptionen på Lifeclubi lördags förmiddagden 10 november. Det gjordemig glad!Thomas AhlzénVeckans största blombukettoch ett stort tack till desom ordnade släktträffen iHolmestad.Från två som var medBegravningI Husaby kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänstför Alice Olsson, Götene.Organist Helena Ambertson inramade akten med orgelmusikoch solosång. Officiant var prost Erik Långström somgriftetalade, förrättade överlåtelsen samt ledde de församladei bön. Under klockringning bars kistan i procession tillgraven där en rik och vacker blomstergärd nedlades och ettsista farväl togs av Make, barnen med familjer, övrig släktoch vänner. Officianten lyste frid samt frambar ett tack. Denefterföljande minnesstunden hölls på Lundsbrunns kurort.Gåvor för att hedra Alice minne var skänkta till Hjärt oLungfonden.I Götene kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänstför Ida Reistedt, Götene.Kantor och sångsolist var Jens Johansson. Officiant komministerHans-Olof Martinsson griftetalade och förrättadeöverlåtelsen. Under stilla musik togs vid den vackert blomstersmyckadebåren ett sista farväl av Döttrarna med familjer,syskon, övrig släkt och vänner. Officianten lyste fridsamt frambar ett tack och inbjöd till den efterföljande minnesstundeni församlingshemmet. Gåvor för att hedra minnetvar skänkta till Cancerfonden, Barncancerfonden ochKronprinsessan Viktorias fond. Efteråt skedde gravsättningi familjegraven på Tibro kyrkogård.I Ledsjö kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänstför Inga Karlsson, Lundsbrunn.Organist Helena Ambertson inramade akten med sångoch musik. Officiant var komminister Else-Britt Broberg. Vidden vackert blomstersmyckade båren togs under stilla musikett sista farväl av Dotter och son med familj, övrig släktoch vänner. Officianten lyste frid och frambar ett tack frånde närmaste samt inbjöd till den efterföljande minnesstundenpå Lundsbrunns Kurort. Gåvor för att hedra minnet varskänkta till Alzheimerfonden. Efteråt följde gravsättning ifamiljegraven på Ledsjö kyrkogård.I Götene kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänstför Stig Karlsson, Götene.Kantor var Jens Johans och vacker solosång framfördes avEmelie Albertsson. Officiant komminister Else-Britt Broberggriftetalade förrättade överlåtelsen samt ledde de församladei bön. Under klockringning fördes kistan i processiontill graven på Götene kyrkogård där en vacker blomstergärdnedlades och ett sista farväl togs av Maka, barnen med familjer,syskon, övrig släkt och vänner. Officianten lyste fridsamt frambar ett tack. Som avslutning sjöngs psalmen Härligär jorden.Uppvaktning120 ÅR!Vi firar våra födelsedagarmed Öppet Hus påOffergatan 2. Lördagen den15 december från kl 14.00Klas och HelenaUndanbedesAll uppvaktning på minfödelsedag undanbedesPer Karlsson, GöteneSILVER FRÅN MEMA/GABJust nu20%Rabatt på samtliga silverochnysilverbestickfrån Mema/GAB.PLATS FÖR ÅFVälkommen tillKleva-Sils kyrkliga syföreningsAuktionFredagen den 30/11Kl 18.00I Sils församlingshemMusikunderhållning o AndaktFörsäljning av handarbete,bakverk m.m.Servering och lotteriGåvor mottages tacksamt!Önskar du skjuts, ringkyrktaxi tel. 0511-50288campus lidköpingvuxenstudier från grund- till högskolaDags att söka i Lidköping och Götene!Det är dags att söka till vårens grund- och gymnasiekurser.Sök på www.campuswebben.se för kurser vid Campus Lidköping.På www.kunskapscenter.nu söker du kurserna vid KunskapscenterGötene.Vård- och omsorgsutbildningen kan du studera både på plats ochpå distans. Sök på pappersblankett som finns att skriva ut frånwww.campus.lidkoping.se samt att hämta i receptionen.Kontakta någon av våra studievägledare på tel 77 03 76, 77 03 78eller 77 13 33 och gör en individuell studieplanering innan du söker.Sista ansökningsdag: 1 december. Välkommen med din ansökan!Campus Lidköping | Fabriksgatan 2 | 531 30 LIDKÖPING | 0510 - 77 09 76Erbjudandet gäller:19/11-2/12 2012.Järnvägsgatan 4 • 0511-502 19Vem blir GötenesLucia 2012?Namn: Cassandra RagnarssonSkola: FornängsskolanÅlder: 15 Bor: GöteneIntressen: RidningNamn: Matilda SvenssonSkola: FornängsskolanÅlder: 15 Bor: GöteneIntressen: Vara med kompisarNamn:Lina GustafssonSkola: De la GardieÅlder: 16 årBor: GöteneIntressen:Vara med kompisar,kolla på filmI omröstningen deltar du med endast en kupong!Röstsedeln skall senast vara inlämnad torsdagen den22 nov eller på Skyltsöndagen vid granen på Götene Torgetsenast kl 17.00. Märk kuvertet med “LUCIA”RÖSTA1. 2.3. 4.Insändes till: Lions c/o Olle Johansson,Västergatan 16, 533 32 GöteneLucialotter börjar säljas den 15 nov.Bilderna är tagna av: Klevenheds foto eftr.Vem blirGötenes Lucia 2012?Namn:Emely SigurdssonSkola: De la GardieÅlder: 17 årBor: GöteneIntressen: Dansabalett, sjunga i kör,vara med kompisar,engagerad i PrismaNamn: Maja KlarinSkola: De la GardieÅlder: 16 Bor: Kinne-KlevaIntressen: Hästar o kompisarNamn: Elin MagnussonSkola: De la GardieÅlder: 17 Bor: GöteneIntressen: Musik, vara medvänner och volleyboll5. 6. 7.Namn:Alicia LundgrenSkola:FornängsskolanÅlder: 15 årBor: GöteneIntressen: Dansa,spela fotboll1. 2. 3.4. 5. 6. 7.Jag röstar på kandidat nr:...............................................................................Namn......................................................................................................................Adress......................................................................................................................Radio Kinnekulle”Bröd frånhimlen” Sändssöndagarkl 09.00 & 18.00Ann-ChristineSusanneDanielVeronicaVi finns när du behöver ossMed personligt engagemang, präglat av omtanke ochvalfrihet, hjälper vi dig med allt för en stilfull och värdigbegravning. Vi gör även hembesök och har jour dygnetrunt. Varmt välkommen!Öppet: Tisdagar kl. 09.00-14.00Götene BegravningsbyråLidköpingsvägen 22, GöteneTel. 0511-503 00 • www.fonus.seFöretagareVi önskar besök avGÖTENES LUCIADag o tid...................................................................................................................Kontaktperson.........................................................................................................Företag/förening.....................................................................................................Tel................................................................................................................................Insändes till Lions, c/o Olle Johansson, Västergatan 16,533 32 GÖTENE senast den 2 december 2012.

Vecka 15 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
Vecka 14 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
Götene Näringsliv 2012 - Götene Tidning
Götene - Kinnekullebygden Guide 2012 Ta en tur ... - Götene Tidning
Trädgårds bilaga v16 - Götene Tidning
Sommartidning 2011 - Götene Tidning
Vecka 17 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
BT Söndag med nästa veckas TV (pdf) - Borås Tidning
Läs Hus & rum här – öppnas i nytt fönster som pdf - Alingsås Tidning
CS LIFE MAJ 2011 EN TIDNING OM TING FÖR ... - IDG.se
Kiruna Annonsblad vecka 10, torsdag 8 mars 2012 sidan 1
TIDNING FÖR eL- & vITvaRubRaNSCHeN - Elektronikbranschen
Rörelsen nobbar delningsförslag - Tidningen Hemvärnet
En Öl & Whiskymässans tidning - Wong Måltid & Marknad
Du håller nu Brickebackens egen tidning i din hand. Här kan du läsa ...