Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 20106.7 Möjlighet till egen utformning för brukare/köpare.De finns en önskan att skåpets uttryck ska kunna varieras (i viss mån såsom val av färgsättning ochmönster på ytterväggar, kanske även dörrmaterial). Genom modulbygge ska även accessoarer kunnaköpas till så att inredning kan anpassas efter kundens behov, ex trådback, vanttork mm.Sälj:7.1 Försäljningsorganisation och kanaler, nationellt/internationellt.I huvudsak inom Sverige, men på sikt kanske till andra länder.7.2 Kommunikation med marknaden.Inga uppgifter.7.3 Beslutsprocedur.Inga uppgifter.7.4 Stödmaterial, broschyrer, skyltar, monter etc.Se 11.3Produktion:8.1 Vem producerar produkten, flera producenter/delproducenter.Tekmat AB – konception,Kylprodukter i Kivik – prototypframtagningTekmat ABFredriksbergsg. 16, 212 11 Malmö040-33 05 80Kylprodukter i Kivik ABHjälmaröd 1213 -- S-277 32 KivikTel: 0414-41 42 608.2 Var produceras produkten, på flera platser -olika krav.Malmö, Kivik, se ovan8.3 Investeringar förknippade med produktutvecklingen.Saknar uppgifter.8.4 Vilka serviceindustrier kan involveras i produktutvecklingen.Saknar uppgifter.100 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

8.5 Beskrivning av delar som Produkten är uppbyggd av.Stålplåt, sandwich-plåt, glasdörr, magnet, mfl, se hållbarhetsanalys.8.6 Logistik, import/export av delar/montage.Inga uppgifter.8.7 Produkt och produktionskvalité.Inga uppgifter.Distribution:9.1 Distributionsområde, export.Inga uppgifter.9.2 Transport per båt, lastbil, flygBeroende av var köparen befinner sig.9.3 Faciliteter och krav vid distribution och transport.Kan torkställningen i nedmonterat tillstånd leda till lägre kostnader i distributionen.9.4 Standard- eller specialförpackningSe ovan. Gör så liten som möjligt, utan att förlora i kvalité.9.5 Designa en ny förpackning i anslutning till Produkten.Ja, om tid finns. Och vi har lyckats göra en monterbar ställning, annars onödigt. Vill vi designa ettklistermärke till kartong?Produktliv:10.1 Service, underhåll, support, reservdelar.Inga uppgifter10.2 Rengöring av Produkten.Knycer vill att vi ska titta på hur man rengör produkten, viktigt i förskolemiljö.10.3 Livstid på delar.Gäller eventuella tilläggsprodukter. Utgå från LCA.10.4 Omgivningens påverkan på Produkten.Gäller eventuella tilläggsprodukter. Utgå från LCA.PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 101

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik - Skolverket
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola