Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010Kompletteringar:11.1 Produkttypografi, pictogram, om befintligt materialspecifikation.LCA-rapport från Marcus Wendin, Kandidatarbetsrapport 2008, Hållbarhetsanalys.11.2 Användarhandbok, skylt.Hur tvätt ska hängas. Vi vill göra den med enbart bilder för att olika nationaliteter ska förstå? Omprodukten i framtiden kommer att lanseras utomlands behöver den inte ändras.11.3 Accessoarer, kringprodukter.Upphängningsanordningar för stövlar, vantar mm.Juridik:12.1 Patent, mönsterskydd, rättigheter.Inga uppgifter.12.2 Ansvarstagande för Produkten.Skolan är ansvarig för test av produkt i förskolemiljö. För slutlig produkt och försäljning är Knyceransvariga.12.3 Olika juridiska aspekter i olika länder.Inga uppgifter.12.4 Promotion av Produkten, designen och designern.Inga uppgifter.Planering:13.1 StartdatumProjektet inleddes i samband med terminsstart 2010-01-19.13.2 Introduktion på marknaden, eventuella happenings.Inga uppgifter.13.3 Presentationsdatum för de olika designstegen.Delredovisning för klassen: ti 2010-03-02Delredovisning för Knycer AB: fr 2010-03-05Slutredovisning2010-05-20 alt. 2010-05-24 alt. 2010-05-26.102 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

13.4 Beslutsdatum för go/no go.Inga uppgifter.13.5 Möjliga flaskhalsar.Testprodukten kan ej komma till Göteborg.Frånvaro på grund av sjukdom eller dylikt.Moment blir ej klara i tid.Svetskurs kan ej genomföras.Tidsbrist.Ej tillräckligt stort antal testpersonerPRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 103