Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010VI.Funktionsanalys106 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

VII.Cognitive Walkthrough, Predictive Human Error AnalysisCW och PHEANr 2. Öppna dörrar J/N Varför? (F/S) Problem (UP) Anteckningar1. Kommer användaren försöka uppnå rätt effekt? J För att komma in i skåpet.2. Kommer användaren att notera att rätt handling finnstillgänglig?JDet finns tydliga dörrar med gångjärn och etthandtag.Att det inte finns något handtag på vänster dörr -inget bestämt sätt hur vänster dörr ska hanteras.3. Kommer användaren att associera korrekt handlingmed rätt effekt?JFör att det finns ett handtag och gångjärn isidorna på dörrarna.Att det inte finns något handtag på vänster dörr -inget bestämt sätt hur vänster dörr ska hanteras.4. Om rätt handling är utförd, kommer användaren att seatt handlingen har för uppgiften närmare målet?J Dörrarna öppnas. Att magneterna håller kvar dörren fast mandragit i handtaget.• Vilken handling kan användaren göra fel vid rätt tillfälle?• Vilken handling kan användaren göra rätt vid fel tillfälle?• Vad händer om användaren utför en ej fullständig handling eller utesluter en handling?• Vad händer om användaren utför handlingarna i fel ordning?Fel Orsak Konsekvens Upptäckt Återhämtning* Trycker på vänstra dörren.*Eftersom inget handtag finns; tror ex attdörren har tryckeffekt.* Tror inte att den går att öppna, finnsinget handtag.* Dörren öppnas inte.* Genom att dörren inte öppnas.* Provar att dra i dörren.* Öppnar inte vänstra dörren.*Får inte ut ställningen, kommer inte åtinne i skåpet.* Genom gångjärnen eller att man inseratt ställningen sa kunna tas ut och dåmåste dörren kunna öppnas.* Försöker öppna den vänstra dörren.CW och PHEANr 3. Ta ut ställning J/N Varför? (F/S) Problem (UP) Anteckningar1. Kommer användaren försöka uppnå rätt effekt?NVanliga torkskåp har fasta stänger, vanan göratt man låter bli.Mental modell över torkskåp stämmer ejöverrens med Torka Smart.1. Kan lika gärna utföras rätt. Bekvämligheten kangöra att man vill undvika de extra momenten somdetta medför.2. Kommer användaren att notera att rätt handling finnstillgänglig?JStällningen är maskerad med sidoramar somgör att den sticker ut. Den ser mobil ut.Hjulen syns dåligt p.g.a avfuktaren, vilket kanleda till att sidoramen uppfattas som fäste tillmobila stänger.3. Kommer användaren att associera korrekt handlingmed rätt effekt?JOm användaren försöker flytta ställningenrullar den ut ur skåpet.Ställningen rullar snabbt ut, nästan så den tippar,ev. skaderisk på stängerna.4. Om rätt handling är utförd, kommer användaren att seatt handlingen har för uppgiften närmare målet?JStällningen är ute ur skåpet.• Vilken handling kan användaren göra fel vid rätt tillfälle?• Vilken handling kan användaren göra rätt vid fel tillfälle?• Vad händer om användaren utför en ej fullständig handling eller utesluter en handling?• Vad händer om användaren utför handlingarna i fel ordning?Fel Orsak Konsekvens Upptäckt Återhämtning* Stängerna tar i skåpets sidor.* Stängerna är inte fixerade, utan lösa.* Stängerna viks utåt och tar i skåpetssidor och bildar en spärr.* Vagnen är svår att rulla ut.* När skåpet inte går att rulla ut och manser att stängerna inte är i rät vinkel.* När man måste ta i för att rulla utvagnen.* Justera stängerna till horisontellt ellervertikalt läge och fixera.* Ta i lite extra vid urtagning.* Hjulen har vikt sig.* Det blir lätt så när vagnen förs inskåpet.* Användaren tänker inte på att vagnentar plats när den rullas ut.* Användaren är i vägen.* Användaren riskerar att göra illa sig påstängerna som kommer snabbt emot efterutrullning.* När användaren får en stång på sig.* Ta ett steg bakåt, gör om och gör rätt.PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 107