Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 201010 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

ABSTRACT 5SAMMANDRAG 7FÖRORD 91. INLEDNING 171.1. Bakgrund 171.1.1. Torka Smart 171.2. Syfte 181.3. Mål 181.3.1. Objektmål 181.3.2. Effektmål 191.4. Avgränsningar 192. TEORI 212.1. Ergonomi 212.1.1. Fysisk ergonomi 212.1.2. Kognitiv ergonomi 212.2. Luftfuktighetsmätning 222.3. Material 222.3.1. Termoplast 222.3.2. Acetalplast 222.3.3. Aluminium 222.3.4. Rostfritt stål 232.3.5. Dobel-plåt 232.4. Tillverkning 232.4.1. Formsprutning 232.4.2. Gjutning 232.4.3. Dragning 232.4.4. Bockning 232.4.5. Extrudering 243. PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 254. METODER OCH VERKTYG 274.1. Planering 274.1.1. GANTT-schema 274.1.2. SWOT-analys 27PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 11

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik - Skolverket
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola