Views
2 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010Hur är åtkomsten i torkskåpet?MycketdåligMycketbraVilka plagg anses svårast att hänga in i torkskåpet?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hur hängs större plagg så som overaller och regnkläder………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hur hängs mindre plagg som strumpor, mössor och vantar?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Har du behov av att kunna para ihop vantar, strumpor och stövlar m.m.?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Är något moment fysiskt ansträngande? Om ja vilket?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Anser du att torkskåpsdörren kräver klämskydd?JaNejFinns det behov av ett lås på torkskåpsdörrarna?JaNejKänns ert/era torkskåp som en produkt riktad mot förskola? Varför?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………114 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

Är utrymmet i ert/era torkskåp tillräckligt?JaNejKan alla barnens kläder torkas i torkskåp?JaNejSkulle ett bredare skåp eller ett dubbelskåp vara önskvärt på er avdelning? Motivera gärna svaret.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Övriga kommentarer/ önskemål………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tack för din medverkan!PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 115