Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010Hur är åtkomsten i torkskåpet?MycketdåligMycketbraVilka plagg anses svårast att hänga in i torkskåpet?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hur hängs större plagg så som overaller och regnkläder………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hur hängs mindre plagg som strumpor, mössor och vantar?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Har du behov av att kunna para ihop vantar, strumpor och stövlar m.m.?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Är något moment fysiskt ansträngande? Om ja vilket?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Anser du att torkskåpsdörren kräver klämskydd?JaNejFinns det behov av ett lås på torkskåpsdörrarna?JaNejKänns ert/era torkskåp som en produkt riktad mot förskola? Varför?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………114 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

Är utrymmet i ert/era torkskåp tillräckligt?JaNejKan alla barnens kläder torkas i torkskåp?JaNejSkulle ett bredare skåp eller ett dubbelskåp vara önskvärt på er avdelning? Motivera gärna svaret.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Övriga kommentarer/ önskemål………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tack för din medverkan!PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 115

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola