Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010118 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

XI.Intervjufrågor till förskola med Torka SmartFrågor till besök på förskolaAllmänt om dagiset:Vad är det för typ av förskola?Hur mycket vistas ni utomhus med barnen?Hur många jobbar på avdelningen?Hur många barn finns på avdelningen? Vilka åldrar?Hur många skåp finns på avdelningen? Hur ser utrymmet ut runt om? hur är deplacerade?Hur arbetar förskolan med miljöfrågor?Har Knycers skåp ersatt något annat skåp? Vad för typ i så fall?Använd någon annan torkmetod, ex. tvättlina, torktumlare?Allmän uppfattning Knycer-skåpet:Generell uppfattning av Knycer-skåpet?Vad är bakgrunden till att ni har ett Knycer-skåp?Vad hade ni för förväntningar? Utifrån den nya tekniken?har de uppfyllts?Vad är de största fördelarna med skåpet jämfört med tidigare?Vad är de största nackdelarna med skåpet jämfört med tidigare?Välj en egenskap som ni tycker är utmärkande för skåpetSer ni miljöfördelarna med dettas skåp som en avgörande faktor vid inköp?Hur upplevs säkerheten?Finns behov av klämskydd?Används lås?Broms på ställning?Stabilitet?Stängerna?Hur upplevs arbetsmiljön runt skåpet? Skillnader i luftfuktighet, värme, ljud jämfört med andraskåp?PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 119

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Byggforskningsrådets skriftutgivning 1986 - Lunds Tekniska Högskola
Rapport egen regi - Enköping
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola