Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010Hur upplevs arbetsmiljön när torkskåpet är på, jämfört med när det är avstängt?När skåpet är fullt – kommer man åt ett visst plagg? Är det ett behov?Erbjuder skåpet tillräcklig översikt?Går det att nå överallt i skåpet?Användningen:Hur många uppsättningar kläder måste få plats i ett skåp?Hur mycket kläder fylls skåpet vanligtvis med per torkning?Är det tillräckligt med utrymme?Hur lång tid tar det att torka? Hur länge är skåpen igång per dag? Mellan vilka tider?Torkar det så snabbt ni önskar? Hinner kläderna bli torra?Vad torkas i skåpet?Torkas värmekänsliga kläder i skåpet? Är denna möjlighet uppskattad och utnyttjad?Är det någon skillnad på användningen av torkskåpen mellan olika årstider?Hur ser processen ut när kläderna tas om hand?Hur används ställningen?Fördelas arbetet mellan personalen?Hur fungerar rengöringen? Hur ofta? Av vem? Är smuts i skåpet ett problem? Vad är det främst somorsakar smuts?Önskade förändringar för att minska eventuelle problem med smuts?Vilka använder torkskåpen? Personal, föräldrar?Är barnen inblandade i torkprocessen? I så fall hur? Är det önskvärt?Ställningen:Hur hängs kläderna? Vart i skåpet?Overaller?Mössor, vantar?Skor, stövlar?Regnkläder?Övrigt?120 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

Hur skulle ni vilja hänga?Används alla stänger?Var i skåpet torkar det bäst respektive sämst? Varför?Hur fungerar det att hålla isär olika barns kläder? Hur hanterar ni tvådelade textilier, så som vantar,gällande att hålla dem samman?Hur används ställningens roterbara stänger?Hur fungerar hängningen utifrån avstånd på stänger:I höjdled?I bredd?Hur upplevs hängningen sett till antalet stänger?Utnyttjas rullfunktionen på ställningen?Hur upplevs körkomforten?Används ställningen för torkning utanför skåpet?Har ställningen flera användningsområden?Finns det ett behov av flera ställningar till varje skåp?Saknar ni något hos ställningen? Någon önskvärd funktion?Något som är onödigt?Hur ser ni på ställningen med tanke på god ergonomi, arbetsställning?Utnyttjas möjligheten till åtkomst från flera håll på ställningen? Är det önskvärt för att underlätta/effektivisera processen?Har ni några funderingar kring hur luftflödet optimeras? Hur hänger ni efter detta?Skåpet som helhet:Upplevs torkskåpet som utrymmeskrävande/utrymmeseffektivt?Hur upplevs skåpet uttrycksmässigt passa in i miljön? Vad hade ni önskat?Fokus på personalen eller barnen i den estetiska utformningen?Saknar ni något hos skåpet? Någon önskvärd funktion?Är dubbelskåp önskvärt?Hur upplevs ljudnivån på skåpet?Hur upplevs hållbarheten? Några problem?Fördelar/nackdelar med dubbeldörr?PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 121

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Byggforskningsrådets skriftutgivning 1986 - Lunds Tekniska Högskola
Rapport egen regi - Enköping
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...