Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010XIII. Rapid Upper Limb Assessment1) RULA genomförd för kroppsställning under upphängning av plagg på torkställningens första hängnivå,ovanifrån räknat.Total poäng (höger/vänster ): 5/7Aktionsskala 3: En totalpoäng på fem eller sex ger indikationer om att vidare undersökningar och åtgärderkrävs så snart som möjligt för att uppnå en acceptabel arbetsposition.Aktionsskala 4: En totalpoäng på sju ger indikationer om att vidare undersökningar och åtgärder krävsgenast för att uppnå en acceptabel arbetsposition.2) RULA genomförd för kroppsställning under upphängning av plagg på torkställningens andra hängnivå,ovanifrån räknat.Total poäng (höger/vänster): 3/3Aktionsskala 2: En totalpoäng på tre eller fyra ger indikationer om att vidare undersökningar behövs ochåtgärder kan komma att krävas för att uppnå en acceptabel arbetsposition.124 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

3) RULA genomförd för kroppsställning under upphängning av plagg på torkställningens tredje hängnivå,ovanifrån räknat.Total poäng (höger/vänster): 3/3Aktionsskala 2: En totalpoäng på tre eller fyra ger indikationer om att vidare undersökningar behövs ochåtgärder kan komma att krävas för att uppnå en acceptabel arbetsposition.PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 125

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik - Skolverket
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola