Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010XV. KravspecifikationGenerella kriterier1. Funktion1.11.21.31.4KravspecifikationErbjuda torkmöjlighet för 10uppsättningar kläderMöjliggöra torkning av 10uppsättningar ytterkläder inomtorktiden 4 timmarErbjuda möjlighet att hänga för enoptimal torkningErbjuda uppdelning av textilier avolika typK/Ö Vikt UppfyllnadsgradK 10 UppfylltK 10Ej utvärderat, pgamodifieringar i teknikK 10 UppfylltÖ 7 Uppfyllt1.5Erbjuda gruppering av sammanhörandetextilier (ex. två vantar)K 6 Uppfyllt1.6Inte innehålla lösa smådelar mindre än3cm åt alla håll samtidigt i 3K 8 Uppfylltdimensioner1.7Erbjuda möjlighet att integrera barnen ihängnings-/nedtagningsprocessen av Ö 3 Uppfyllttextilier1.8 Tåla luftströmning på 15 m/s K 10 Ej utvärderad1.9Hålla för daglig användning i minst 10årK 8 Ej utvärderad1.10 Medge ventilation Ö 5 UppfylltHängare/stänger för overaller ska1.11 kunna bära en vikt på 3 kgK 10 Ej utvärderat2. Hantering och ErgonomiMedge snabb klädhantering, minst lika2.1 snabb som dagens hantering på K 10 Ej utvärderatförskola2.2Förhindra personskada underanvändning, inte åstadkomma merskador än dagens värmebaseradeK 10 Ej utvärderattorkskåp2.3Erbjuda högsta arbetshöjd på maximalt1800 mm över golv (50 mm under 5 K 10 Uppfylltpercentil kvinnas räckvidd)2.4Kunna hanteras av personer mednedsatt handstyrkaK 5 Ej utvärderat3. Tillverkning3.1Medge en maximaltillverkningskostnad som uppfyllerekonomiskt kravK 8Ej utvärderat, då ingetekonomiskt krav funnits3.2 Minimera materialspill Ö 10 Ej utvärderat3.3 Underlätta montering Ö 10 Ej utvärderat3.4Medge tillverkning hos befintligtillverkareÖ 8 Delvis uppfyllt3.5 Använda standardkomponenter/-mått Ö 8 Delvis uppfyllt128 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

3.6 Möjliggöra separering av material K 7 Delvis uppfyllt3.7Medge demontering med vanligaverktygÖ 10 Uppfyllt3.8 Medge möjlighet till reparation K 8 Uppfyllt4. Material4.1 Tillverkas av återvinningsbara material Ö 8 Delvis uppfyllt4.2 Inte innehålla miljöfarliga ämnen K 10 Delvis uppfyllt4.3 Inneha märkning av ingående material K 6 Uppfyllt4.4 Tåla temperatur 0 o C till +40 o C K 10 Uppfyllt4.5 Material ska tåla fukt K 10 Uppfyllt5. Semantik5.1 Uttrycka tålighet K 5 Ej utvärderat5.2 Uttrycka skonsam klädvårdnad Ö 6 Ej utvärderat5.3 Passa i en förskolemiljö K 10 Upfyllt5.4 Inge stabilt intryck K 7 Ej utvärderat5.5 Uttrycka flexibilitet K 4 Uppfyllt5.6Äga formspråk som passar KnycersdesignprofilK 10 Uppfyllt5.7Attrahera konsumenter som inteprimärt ser till skåpets godaÖ 7 Ej utvärderatmiljöegenskaper5.8Medge identifiering som en TorkaSmart produktK 8 Ej utvärderat5.9Medge identifiering som enkvalitetsproduktK 8 Ej utvärderat5.10 Uttrycka säkerhet Ö 10 Ej utvärderat5.11 Uttrycka hantering/manövrering K 8 Uppfyllt6. Rengöring6.1Medge rengöring med milda, vanligarengöringsmedelK 10 Uppfyllt6.2Underlätta rengöring, jämfört med detorkskåp i brukÖ 8 Delvis uppfyllt7. Ekonomi7.1 Uppfulla kostnadsramen K 8Ej utvärderat, då ingenspecifierad kostnadsramfunnits8. Övrigt8.1 Uppfylla krav för CE-märkning K 10 UppfylltTorkställningK/Ö Vikt Uppfyllnadsgrad9. Funktion9.1Inneha stabilitet vid 15 m/s utan attramlaK 10 Uppfyllt9.2Erbjuda torkning av 10 uppsättningarytterkläderK 10 Uppfyllt9.3 Erbjuda torkning av 5 par stövlar K 5 Uppfyllt9.4 Erbjuda 16 m hänglängd Ö 10 UppfylltPRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 129

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Byggforskningsrådets skriftutgivning 1986 - Lunds Tekniska Högskola
Rapport egen regi - Enköping
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola