Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 20109.560-skåpet ska erbjuda minst likamycket hänglängd som dagens Torka K 10 UppfylltSmart9.6Klara tyngden från 10 uppsättningarytterkläder och 5 par stövlarK 10 Uppfyllt9.7 Rymmas i klädvårdsskåpet K 10 Uppfyllt9.8 Erbjuda fixering av ställning K 6 Uppfyllt9.9Erbjuda möjlighet att varierautformning efter olika långa plaggK 8 Uppfyllt9.10 Möjliggöra upphängning från flera håll Ö 4 Delvis uppfyllt9.11 Medge inplacering i skåpet K 10 Uppfyllt10. Hantering och ergonomiErbjuda förflyttning med två händer10.1 vid 10 uppsättningar last, av 5 percentil K 10 Uppfylltkvinna10.2 Möjliggöra sikt vid förflyttning Ö 6 Delvis uppfyllt10.3 Erbjuda överblick över föremålen K 7 Uppfyllt10.4Medge en lägsta placeringsnivå så attkläder på denna nivå ej kommer i K 6 Uppfylltkontakt med botten10.5Medge placering av textilier så att 5 cmutrymme runt avfuktare och fläkt K 9 Delvis uppfyllterhålls10.6 Minimera skaderisk vid hantering K 10 Ej utvärderat10.7Funktion för hopfällning ska ej kunnalossas av barn, ålder 1/2-6 årK 8 Uppfyllt10.8Fixering av ställningen ska ej kunnalossas av barn, ålder 1/2-4 årK 5 Ej utvärderat11. Semantik11.1Uttrycka rekommenderad hängning avtextilier för optimal torkning och K 8 Uppfylltluftcirkulation11.2Vara instruerande i hur eventuellatillbehör ska användasÖ 10 Uppfyllt11.3 Uttrycka körriktning K 5 Uppfyllt12. Material12.1 Tåla solljus 5h, 100dagar/år i 10år Ö 5 Ej utvärderat13. Övrigt13.1Dörrar & handtagErbjuda platt förpacknings-/transportmöjlighetÖ 10 UppfylltK/Ö Vikt Uppfyllnadsgrad14. Funktion14.1 Medge montering på skåpet K 10 Uppfyllt14.2 Innesluta luftströmmar K 10 Uppfyllt14.3 Medge montering av handtag på dörren K 10 Uppfyllt14.4 Medge åtkomst av ställningen K 10 Uppfyllt14.5 Medge torkmöjlighet i dörren Ö 5 Uppfyllt130 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

14.6 Medge låsmöjlighet Ö 4 Ej uppfyllt14.7 Erbjuda öppning >100 o K 10 Uppfyllt14.8 Medge öppning inifrån K 4 Uppfyllt15. Hantering och ergonomi15.1Möjliggöra öppning med en hand av 5percentil kvinna till 95 percentil manK 7 Uppfyllt15.2 Stanna i av användaren vald position K 3 Uppfyllt15.3 Minimera klämrisk K 3 Delvis uppfyllt16. Semantik16.1 Illustrera hantering för öppning K 5 Uppfyllt17. Material17.1Inneha vikt ej överstigande gräns förframtungt skåpK 10 Ej utvärderat17.2Tåla ett tryck på 100kPa utanpermanent inbuktningÖ 5 Ej utvärderatPRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 131

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola