Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010XVIII. Persona och scenarioPersonaCharlotte Johansson är 36 år och bor i en villa tillsammans med sin man och deras tre gemensammabarn. Charlotte arbetar som förskolelärare på förskolan Måsen strax utanför en mindre svensk stad. Hontrivs väldigt bra med sitt arbete då hon tycker om att spendera tid utomhus, arbeta pedagogiskt och seindividernas utveckling. Hon har dessutom goda arbetskamrater och promenadavstånd till arbetsplatsen,vilket givetvis ökar trivseln ytterligare. I Charlottes arbete är det viktigt att barnen får stort fokus, vilket ledertill att kringuppgifter behöver ske effektivt och utan större ansträngning.På sin fritid tycker Charlotte om att baka, arbeta i trädgården och pyssla med heminredning. I hemmet ärdet till stor del hon som utför tvätt och städuppgifter.AnvändningsscenarioCharlotte och hennes arbetskamrater kommer in efter en förmiddag ute i regnet. Barnen kastar av sig sinakläder och Charlotte stoppar in dem i torkskåpet. Det är väldigt många overaller, mössor och vantar somska hängas in, så inhängningen går utav bara farten, utan någon större eftertanke. När alla kläder väl är innei skåpet slår Charlotte på det på maxtid för att allt i skåpet ska kunna bli torrt. Några timmar senare, harbarnen fått mat i magen och är ivriga att åter komma ut. Torkskåpet stängs av, de torra kläderna tas då ut urtorkskåpet och barnen kläs på i tur och ordning.134 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

XIX. Mall till hållbarhetsanalysFrågor som hjälp till hållbarhetsanalysen (uppdaterad 090223)Om ni inte får fram relevant information under en specifik frågeställning hoppa då över den. Det viktiga är attni analyserar produkterna ur det breda hållbarhetsperspektivet och ni inte bara fokuserar på ett perspektiv.Det ekologiska perspektivet (använd dessa frågor och livscykelfaser som hjälp i EEA matrisen) Frågornahämtade från MET matris www.Nutek.seLivscykelfas: Framställning av material och komponenter•Hur mycket och vilka typer av plast och gummi används?•Vilka tillsatsämnen används?•Vilka metaller används•Vilka andra material används?•Vilken typ av ytbehandling används?•Vilken miljöpåverkan har ingående komponenter?•Hur mycket energi krävs för att transportera komponenter och material?Livscykelfas: Tillverkning ·•Vilka typer av produktionsmetoder används? (Kom ihåg ytbehandling, tryckning, etikettering)•Vilka förbrukningsmaterial krävs?•Hur stor är energiförbrukningen?•Hur mycket avfall produceras?Livscykelfas: Distribution och försäljning•Vilka typer av förpackningar används?•Vilka transporter förekommer?•Är transporterna effektivt organiserade?•Volym transporter…Livscykelfas: Användning•Energikonsumtion, typ av energi?•Förbrukningsmaterial?PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 135

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Läs den tekniska rapporten till statistiken
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Byggforskningsrådets skriftutgivning 1986 - Lunds Tekniska Högskola
Rapport egen regi - Enköping
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC