Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010•Teknisk och estetisk livslängd?•Kan service och underhåll utföras av kunden?•Kan produkten repareras av kunden?Livscykelfas: Resthantering• Hur resthanteras produkten idag?• Återanvänds material och delar?•Kan komponenter demonteras?•Vilka material är återvinningsbara?•Kan materialen enkelt identifieras?•Kan materialen enkelt separeras?•Används bläck, ytbehandling eller klisteretiketter?•Kan komponenter som innehåller farliga ämnen enkelt avskiljas?•Uppstår problem om produkten bränns ske?Det sociala perspektivetMärkningHar produkten någon miljömärkning eller rättvisemärkning? (om så är fallet, hur påverkar dennamärkning produktens hållbarhet)– Är produkten anpassad efter de tänkta användarnas behov. fysiska behov, (storlekar passformmm) trygghet/beskydd, , (Tillgivenhet, frihet, förståelse, Engagemang, Kreativitet, Avkoppling,Identitet/mening)Är produkten anpassade efter användare med nedsatt förmåga både Fysiskt och kognitivt. Användguidelines kring begreppet ”design för alla” För att analysera produkten.- Skapar produkten under tillverkning eller användning skadliga fysiska belastningar på människorpå kort eller lång sikt (t ex tunga lyft och monotona rörelser)- Skapar produkten under tillverkning eller användning skadliga mentala belastningar på människorpå kort eller lång sikt (t ex stress eller mental utmattning)- Ger produkten under tillverkning eller användning upphov till olycksrisker för människor och/eller djur?EtikSkapar produkten värden för användaren på andras bekostnad. Ex kan stora tunga personbilar”SUV” skapa en upplevd ökad säkerhet hos föraren men på bekostnad av övriga trafikanter som fåren lägre upplevd säkerhet och i många fall även en ökad fara i trafiken.136 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

Är det något i produktens framställning användning mm som ni anser etiskt oförsvarbart? Och i såfall varför– Får produkten användaren att må bra, kan de skapa en långvarig relation. Produkter man skaparen djupare relation till får ofta en lång livslängd. Lång livslängd bidrar ofta till en ökad hållbarhetomdet inte krävs en stor mängd energi vid användning. T.ex. är det inte så bra att behålla ett kylskåp från1950talet i daglig drift trots att det kanske skapat en speciell relation till användaren.’Bidrar produkten till att skapa sociala koder som utesluter människor och i så fall hur? (T.ex.kostym/slips vs snowbordkläder)Skapar produkten isolering eller möjliggör den en ökad interaktion med andra människor/samhället (Ex1 en bilpool löser både ett transportbehov och kan skapa gemenskap.Ex2: den tröja som man får när man lämnar blod skapar en gemenskap när man ser andra som harenliknade tröja, Man delar samma värdegrund.Det Ekonomiska perspektivet– Vad kostar produkten? Är det en lågpris eller premium produkt?– Vad kostar produkten (jämfört med andra produkter Ex ett par jeans från H&M vs Nudie varförskiljer det i pris?– Hur viktigt är det immateriella värdet av produkten vid köpet (metavärdet). Utgå ifrån era egnaerfarenheter eller intervjua några andra konsumenter)– Hur arbetar varumärket (företaget) med hållbar utveckling idag (imorgon?) Miljöcertifiering?)– Hur marknadsförs produkten? Vilka argument är framträdande (Används några miljöargument)– Hur mycket får arbetarna betalt?– Var sker produktionen– Ingår det även en tjänst som blir ett komplement till produkten?– Hur lång livslängd har produkten estetisk och (mekanisk?) Ex Second-hand är en stor trend somökar livslängden.– Går produkten att reparera och ev. uppgradera– Finns det utrymme för eftertanke vid köp tillfället, (det krävs tid för att fatta hållbara beslut)Tips på litteratur och informationskällor;Design för hållbar utveckling Ann Thorpe ISBN13-978-91-87215-803 (svenska utgåvan)Miljöarbetet stärker affärerna Richard Almgren Torbjörn Brorson mfl isbn 978-91-7005-365-8Uthållig utveckling Gunnar SundquistMakten över klimatet Christian AzarNaturen till din tjänst Svenska Naturskyddsföreningen 2007PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 137

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik - Skolverket
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
pdf-format - Chalmers tekniska högskola