Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010Grön design Svenska Naturskyddsföreningen årsbok 2008Mat och klimat Johanna Björklund, Pär Holmgren mflDesign med omtanke en bok om design för hållbar utvecklingLänkarwww.miljomal.nu (om de svenska miljömålen, indikatorer mm)www.kemi.se (kemikalieinspektionen, info om tex giftighet hos ämen , material)http://sustainabilitytelevision.com/ (filmer om MHU)www.stem.se energimyndighetenwww.plastkretsen.se (återvinningsinfo)www.returpack.sewww.naturvårdsverket.sehttp://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring (klimatfakta)http://www.nutek.se/sb/d/584 (Nutek , miljöanpassad produktutveckling)http://www.chalmers.se/gmv ( GUs CTH gemensamt center för MHU frågor, här finnsmycket kompetens inom universitetet/forskn)http://www.designmedomtanke.com (design med omtanke VGR projekt)http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=55489 (svts serie planeten med fakta )http://www.storyofstuff.org/ (en kort förklaring till dagens problem och lösningar på ett kulsätt)138 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

XX. OrdlistaPlasticeraDå ett ämne deformeras plastiskt, det vill säga dess atomer flyttas permanent (Smith, 2006)ElasticitetsgränsenAnodiseringDuktilitetDen tryckbelastning för vilken plastisk(permanent) deformation uppstår (Nilsson, 2003)Att genom elektrolys omvandla metallens ytskikt till skyddande oxidMått på materialets deformerbarhet innan sprickbildning uppstår (Författare, år)Ekologisk validitetPosturalSlutna frågorÖppna frågorI vilken utsträckning utvärderingsmiljön avspeglar den omgivning i vilken produkten kommer attanvändas ( Jordan, 1998)Någonting som beskriver hållning eller kroppsställningSlutna frågor är frågor som kan ha fasta svarsalternativ eller en skala med två motstående påståendenmellan vilka personen får markera sitt svar ( Jordan, 1998)Öppna frågor innebär att svarspersonen själv får formulera sina svar ( Jordan, 1998)PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 139

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys