Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010165 mm525 mmMått på skohängare85 mm525 mmMått på vanthängare i ställning465 mm85 mmMått på vanthängare i dörr142 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 143