Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 201016 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

1. INLEDNING1.1. BakgrundAtt torka kläder i torkskåp är en energikrävande process som länge baserats på en ålderdomlig teknik.Samtidigt som utvecklingen av torkskåp har stått still har samhället mer och mer strävat mot ökadmiljömedvetenhet. Knycer AB (hädanefter benämnd som Knycer) har genom att utveckla ett energisnåltalternativ haft ambitionen att föra in ett miljöfokus på marknaden för torkskåp.Knycer är ett litet och nystartat företag, som med en ny teknik och ett nytt uttryck har moderniserat dettraditionella torkskåpet. Ledord för Knycer:s produktutveckling är miljö, ergonomi och design.Ett tidigare samarbete med en kandidatgrupp på Chalmers, år 2008, utgjorde en del i det som idag ärföretagets produkt, Torka Smart. Produkten är utvecklad med miljö- och designfokus för användning ihemmiljö. Ytterligare ett kandidatarbete kom till stånd då Knycer önskade nå ut till en större kundgruppoch därmed ville inrikta produkten mot ett särskilt potentiellt användningsområde, förskolan, med mål atttillgodose de behov gällande funktion och användarvänlighet som finns inom denna verksamhet.1.1.1. Torka SmartKlädvårdsskåpet Torka Smart består av en skåpstomme, två dörrar, en rullbar ställning som kan tas in ochut ur skåpet, en avfuktare och en fläkt (se bild 1). Skåpet med standardmått (b 600 mm, h 1940 mm) ärgjort i stålplåt av märket Dobel. Plåten är överdragen med färgad folie på utsidan och målad med epoxifärgpå insidan. Sammanfogning av de olika bitarna sker genom popnitning. Dörrarna är tillverkade i glas och ärfästa i skåpstommen med fyra gångjärn. Ett handtag underlättar öppning av dörrarna. Dessa hålls stängdamed fyra magneter, två mot skåpets topplatta och två mot den nedre delen av skåpet.Bild 1 Ställning, skåp och ställning i skåpPRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 17

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik - Skolverket
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
pdf-format - Chalmers tekniska högskola