Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010Bild 20 1000 mm brett skåpBild 21 600 mm brett skåp6.7.2. DörrDörrarna är av dubbelmodell och medger plats för upphängning av plagg på insidan genom att de bockas ien radie 37 mm intill gångjärnen (se bild 22). Materialet i dörrarna utgörs av samma som skåpet.Tillverkningsmässigt sker bockningen stegvis, för att medge en tillräcklig stabilitet åt konstruktionen.Dörrarnas långsidor bockas av samma skäl och kortsidorna förses med lister av det styva plastmaterialetacetalplast. Bockningarna intill gångjärnen utgör den ena infästningen för de hängare som placeras i dörrensinsida. Dörrens plåttjocklek är 2 mm.Bild 22 Dörr och handtag sett uppifrån6.7.3. HandtagHandtagen är E-formade och löper längs dörrarnas hela längd (se bilaga XXI). De fästs på dörrarna medhjälp av nitar och tillverkas i stål som extruderas och sedan målas. Formen medför ytterligare stabilitetåt konstruktionen samt döljer dörrplåtens bockningar på insidan. Handtagens utformning gör att de kannyttjas från såväl insida som utsida och längs den inre skenan finns tre utstansade hål vilka utgör den andrainfästningen för upphängning av dörrhängare. Första hålet, nerifrån räknat, placeras på en höjd av 800mm från golvet och de två följande hålen placeras därefter med 300 millimeters mellanrum. Formen påhandtaget ger ergonomiska fördelar i form av anpassning till en bred brukargrupp med hänsyn tagen tillantropometriska mått (se avsnitt 2.1.1).58 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

6.7.4. StällningStällningen har samma typ av sidoram som Torka Smart, med en rördiameter på 20 mm. Övrigarördimensioner är 15 mm i diameter, med undantag av stängerna som träs på de stabiliserande pinnarnai sidoramen och av denna anledning görs i diametern 18 mm. Ställningen har vidare fyra stabiliserandepinnar bak och lika många i sidoramen för upphängning av stänger. Två av dessa utgör extra stabiliserandepinnar som svetsas fast på sidoramen för upphängning av vant- och stövelhängare. De termer som användsvid beskrivning av ställningen visas i bild 25.Ställningen är hopfällbar genom att sidostyckena kan roteras kring bakstycket. Sett framifrån roteras vänstersidoram 255 grader utåt för att fästas vilande mot bakstyckets utsida och höger sidoram roteras 75 graderinåt för att fästas vilande mot bakstyckets insida (se bild 26). Rent tekniskt fungerar lösningen genomatt de bakre stabiliserande pinnarna är fastsvetsade på cylindriska hylsor som sitter fästa runt sidoramenoch möjliggör rotation av denna. Hylsorna har funktionen av klämförband och är försedda med en spaksom genom ett halvt varvs vridning låser konstruktionen i önskat läge (se bild 23). En möjlig variant påklämförband tillverkas av Johlins Sweden AB. En STD 20-hylsa passar till sidoramens diameter på 20 mm.Dock måste denna anpassas för att klara tillräcklig belastning vid vridning ( Johlins Sweden AB).I hopfällt läge är ställningen 250 mm bred och med samma höjd och längd som i utfällt läge.Antalet hängnivåer i ställningen är tre stycken. Avstånden mellan nivåerna beskrivs i bild 24. Ställningensstorlek i förhållande till en människa illustreras i bild 27.520 mmBild 23 Klämförband335 mm470 mm1850 mm310 mm530 mmBild 24 Mått på ställning från sidanPRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 59