Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010BakstyckeSidoramFärgmarkeringVanthängareStängerStabiliserande pinnarÄndstängerKlämförbandFrämre hjulSkohängareBakre hjulBild 25 Bilden beskriver de benämningar som används nedanvid presentationen av ställningens olika delar.Bild 26 Hopfällning av ställning60 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

6.7.5. StängerStängerna på hängnivå två och tre (räknat ovanifrån) kan, liksom i dagens lösning, roteras för att varieraställningens utförande efter torkbehov. Stabilisering i uppfällt eller utfällt läge sker som för Torka Smartmed hjälp av en kvadratisk kuts, vilken är fäst i de stabiliserande pinnarna. Mekanismen bygger på attstängerna löper runt dessa pinnar. För att lossa stängerna dras de ut från kutsen, vilket möjliggör rotation,och fästs sedan i önskat läge genom att träs/pressas tillbaka upp på kutsen (se bild 28).Tre pinnar för upphängning av textilier är fästa ut från den stabiliserande pinnens ena sida. Avstånden mellanpinnarna i stängerna är genomgående i ställningen, 56 mm. Två av stängerna kan i det bredare skåpet bytasut mot en dubbelt så bred variant, med tre stänger placerade på var sin sida av de stabiliserande pinnarna isidoramen, därmed sker rotationen kring modulens centrum istället för runt ena änden. På detta sätt skapashängutrymme på både utsidan och insidan av ställningen samtidigt.Kutsarna som stabiliserar stängerna i fasta lägen och sitter fästa i sidoramen har samma dimensioner som påTorka Smart. Dock har avrundningarna minskats till 3 mm för att skapa bättre stabilitet åt konstruktionen.För att uppnå målet om stabilitet har också materialet bytts ut från plast till pulverlackerat rostfritt stål.Detta bör inte leda till ökade kostnader då rostfritt stål i detta fall är billigare att bearbeta än plast 14 . De övrestängerna kan fällas genom rotation i 270 grader uppåt mot bakstyckets utsida efter att klämförbanden somstabiliserar stängerna vid användning lossats.Bild 28 Kuts på Torka SmartBild 27 Användning av ställning14 Antal Boldizar (Biträdande professor, Institutionen för Material- och tillverkningsteknik) Chalmers TekniskaHögskola, intervjuad av projektgruppen den 19 april 2010PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 61

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Rapport egen regi - Enköping