Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010Bild 39 Krokar på stänger; matchande färger6.8.1. Utsida skåp och dörrarOrangeS0580-Y30R; CMYK – 0 47 100 0Ljust grönS0550-G40Y; CMYK – 31 0 67 0Ljus turkosS3040-B50G; CMYK – 74 10 40 12Ljust blåS1050-B10G; CMYK – 68 0 14 0Ljust blågråS2030-R90B; CMYK – 49 20 11 4Mellanmörk blåS4055-B; CMYK – 100 36 8 3766 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

Mörkt blåS8010-R90B; CMYK – 89 62 36 736.8.2. Insida skåp och insida dörrarLjust vitgråS0502-B50G; CMYK – 2 0 4 06.8.3. StällningLjust gråS1502-B; CMYK – 18 10 15 16.8.4. Markeringar på ställning respektive hängareBlåS1060-B; CMYK – 77 7 4 1BlåS2060-B; CMYK – 87 19 4 9GrönS1060-G30Y; CMYK – 53 0 80 0GrönS2060-G30Y; CMYK – 60 4 89 9PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 67

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Byggforskningsrådets skriftutgivning 1986 - Lunds Tekniska Högskola
Rapport egen regi - Enköping
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola