Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 201076 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

8. REKOMMENDATIONERFormspråket gällande de delar projektet inte berört, bör ändras för att få samma mjuka uttryck som övrigadelar av skåpet. På så vis kommer hela klädvårdsskåpet att upplevas som en sammanhängande enhet.Vattenbehållaren skulle även kunna ges ett nytt formspråk för att skapa ett mer lekfullt uttryck.För att ytterligare anpassa produkten till den tilltänkta målgruppen bör utformningen av styrenheten sesöver. I enlighet med mentala modeller, synlighet och universell standard bör den gröna knappen stå för startoch den röda stå för stopp. Startknappen borde flyttas till en synligare plats, förslagsvis bredvid displayen.Tanken bör vara att utforma med användarvänlighet som ledord.I en förskolemiljö är det primära behovet att kunna starta och stanna produkten, det behövs således intemer komplicerade funktioner. Temperatur och luftfuktighet kan presenteras för användaren utan att varafunktioner som går att reglera. Om automatisk avstängning av skåpet, vid en viss fuktighet, ska användasbör dagens lösning kompletteras med en extra enhet som mäter luftfuktigheten. Detta för att uppnå fullgodfunktion. Om den nya tekniken på samma sätt som tekniken i Torka Smart genererar fuktigast luft i mittenav skåpet bör den extra mätaren placeras i mitten av skåpet.På insidan av dörren bör en principskiss finnas över hur en optimal upphängning i ställningen ser ut. Denlättöverskådliga instruktionen kan fungera som ett komplement till ställningens och modulernas utformning.Syftet är att förstärka vikten av att hänga på ett optimalt sätt för att skapa tillräcklig luftcirkulation i skåpet.Någon typ av spärr eller list måste tillföras lösningen för att se till att ställningen kan fällas ihop rätt och intefixeras i ett läge som försvårar hantering. De översta stängerna fixeras med ett klämförband i rätt läge ochborde säkras med en spärr eller list som gör att dessa inte faller ner och riskerar skada användaren när dennelossar klämförbanden. Spärren ska tvinga användaren att fälla stängerna genom att rotera dem uppåt motbakstyckets baksida.Vid försäljning till förskolan kan ett paket med tolv krokar till overaller, sko- och vanthängare samt konenmed klädnypor med fördel säljas. Detta för att underlätta för användaren att använda skåpet optimaltsamtidigt som Knycer kan öka sina intäkter ytterligare.För att kunna eliminera dagens stängningsfunktion med magneter rekommenderas det att stängningenbyggs in i gångjärnen. Detta genom att använda gångjärn med stegvis stängning.För att kunna föra in ställningen i skåpet krävs att denna tiltas bakåt. Vi rekommenderar att tiltfunktionensvetsas fast på insidan av ramen. På detta sätt minskas risken att tiltplattan uppfattas som en broms.PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 77

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Byggforskningsrådets skriftutgivning 1986 - Lunds Tekniska Högskola
Rapport egen regi - Enköping
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC