Views
2 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 201078 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

9. SLUTSATSI projektets inledande fas definierades målet; att utifrån ett brukarperspektiv optimera användningen avklädvårdsskåpet Torka Smart med hänsyn till de särskilda behov och lagkrav som finns i förskolemiljöer.Detta har uppnåtts genom att:• Produkten har breddats för att anpassas till förskolans utrymmesbehov på tio uppsättningarytterkläder.• Genom färg och form uttrycka flexibilitet, lekfullhet samt Knycers innovativa profil.• Med hjälp av framtagna krokar instruera till en effektiv torkning samt erbjuda ett, för produktslaget,nytt sätt att hänga overaller.• Tillgodose behovet av hängare avsedda för skor, stövlar och mindre textilier.• Den hopfällbara ställningen erbjuder flexibla lösningar för anpassning till årstid och torkbehov.PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 79