Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 201078 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

9. SLUTSATSI projektets inledande fas definierades målet; att utifrån ett brukarperspektiv optimera användningen avklädvårdsskåpet Torka Smart med hänsyn till de särskilda behov och lagkrav som finns i förskolemiljöer.Detta har uppnåtts genom att:• Produkten har breddats för att anpassas till förskolans utrymmesbehov på tio uppsättningarytterkläder.• Genom färg och form uttrycka flexibilitet, lekfullhet samt Knycers innovativa profil.• Med hjälp av framtagna krokar instruera till en effektiv torkning samt erbjuda ett, för produktslaget,nytt sätt att hänga overaller.• Tillgodose behovet av hängare avsedda för skor, stövlar och mindre textilier.• Den hopfällbara ställningen erbjuder flexibla lösningar för anpassning till årstid och torkbehov.PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 79

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys