Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 201080 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

10. REFERENSLISTA10.1. TextkällorAndersson, K. (2010) Inomhusklimat. I Nationalencyklopedin, http://www.ne.se. (2010-05-10).Anodisering. (2010) I Nationalencyklopedin. http://www.ne.se. (2010-05-16).Att mäta luftfuktighet. (2010) I Nationalencyklopedin. http://www.ne.se. (2010-05-10).Bergström, G., Nilsson S. och Sällberg, S-E. (2003) Espex-kulvert - Funktion under och eftervattendränkning. Svensk fjärrvärme. http://www.svenskfjarrvarme.se/download/1403/FOU%202003%2097%20EPSPEX-fukt.pdf. (2010-05-15).Björklund, S., Hågeryd, L. och Lenner, M. (2009) Modern Produktionsteknik Del 1. Upplaga 2. Navarra:Liber AB.Bligård, L-O. (2009)Teoretiska metoder för utvärdering av användargränssnitt. Kursmaterial Usability–metoder och verktyg. http://www.student.chalmers.se/hp/hp/?hp_id=6593&hp_view=handout.(2010-03-12).Bligård, L-O. (2010) Utvecklingsprocessen ur ett människa-maskinperspektiv. Opublicerat manuskript.Göteborg: Chalmers.Bohgard et al. (2008) Arbete och teknik på människans villkor. Stockholm: Prevent.Byggfakta DOCU. (Okänt årtal) Dobel 2005 – halogenfri. http://www.byggfaktadocu.se/10/company/22/90/91/product397947_10.html. (2010-05-10).Christian Berner AB. (Okänt årtal) Acetalplast POM. http://www.cbab.se/filearchive/1/17216/TP_POM.pdf. (2010-04-26).Duktilitet. (2010) I Nationalencyklopedin. http://www.ne.se. (2010-05-15).Elding, L I. och Karlsson, Å. (2010) Aluminium. I Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.(2010-05-04).Eriksson, H. (2009) Livscykelanalys LCA. Kursmaterial Miljöteknik och hållbar utveckling. http://www.student.chalmers.se/hp/hp/?hp_id=6244&hp_view=handout&path=Forelasningsant. (2010-04-26).Everetts Jr., J. (2009) Dehumidifier. I AccessScience@McGraw-Hill. http://www.accessscience.com.(2010-02-17).Hamberg, K. (2009) Gjutning som tillverkningsmetod. Kursmaterial Tillverkningsteknik.Hashemi, J. och Smith, W.F. (2006) Foundations of Materials Science and Engineering. Upplaga 4.Singapore: McGraw-Hill.Hjulex AB. (Okänt årtal) RSP 67 Rostfritt. http://www.hjulex.se/index.php?id=16&type_ref_id=244&L=. (2010-05-15).PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 81