Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010Johannesson, H., Persson, J-G. och Pettersson, D. (2004) Produktutveckling – effektiva metoder förkonstruktion och design. Stockholm: Liber AB.Johlins Sweden AB (Okänt årtal) http://www.johlins.se/anv.html. (2010-05-03)Jordan, P. W. (1998) An Introduction to Usability. London: Taylor and Francis Ltd.Klason, C. och Kubát J. (2005) Plaster – Materialval och materialdata. Upplaga 5. Stockholm:Industrilitteratur AB.Metalcolour Sverige AB. (Okänt årtal) Metalcolour Paint. http://www.metalcolour.com/Headers/Our-products/MetalcolourPaint. (2010-05-06).Nutek. (2009) Hållbarhetsanalys. Kursmaterial Miljöteknik och hållbar utveckling. http://www.student.chalmers.se/hp/hp/?hp_id=6873&hp_view=handout&path=om_k-arbeten. (2010-04-06).Pelly Industri AB (Okänt årtal) http://www.pelly.se/. (2010-05-14)Sperle, J-O. (2010) Rostfritt stål. I Nationalencyklopedin. http://www.ne.se. (2010-05-04).SWOT-analys. (Okänt årtal) EntreprenörCentrum. http://www.entreprenorcentrum.se/default.asp?pageid=27628. (2010-05-17)Terselius, B. (2010) Termoplast. I Nationalencyklopedin. http://www.ne.se. (2010-04-26).Vattenfall AB. (2010) Tvätt och torkning. http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/933143blixe/1690393dittx/1645703_kxkx/1645703_kxkx/1666023tvxtt/index.jsp. (2010-05-10).Wikström, L. (2010) Designprojekt radio. Kursmaterial Produktsemiotik (2010-04-26).10.2. Bildkällorafoncubieta. (2009) MacrOrigami. Flickr. http://www.flickr.com/photos/afoncubierta/3224775921/sizes/l/. (2010-02-11).aloshbennet. (2008) Chaos is losing sight of that one thing. Flickr. http://www.flickr.com/photos/aloshbennett/2486211503/. (2010-02-23).Arty Guerillas. (2007) Shoe Spiral. Flickr. http://www.flickr.com/photos/artspotters/706181024/.(2010-02-23).DeaPeaJay. (2008) The Room of Living. Flickr. http://www.flickr.com/photos/deapeajay/2493289241/.(2010-02-23).eflon (2009) intersection. Flickr. http://www.flickr.com/photos/eflon/3399330849/sizes/l/.(2010-02-11).Hortulus. (2009) morning in the garden… Flickr. http://www.flickr.com/photos/hortulus_aptus/3462919393/. (2010-02-23).jfelias. Breeze_f. (Okänt årtal) Morguefile. http://morguefile.com/archive/display/128981.(2010-02-11).jules:stonesoup. (2010) raspberry & dark chocolate muffins. Flickr. http://www.flickr.com/photos/stone-soup/4272538420/. (2010-02-23).82 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

KalerBlind. (2009) Run Tambi run… Flickr. http://www.flickr.com/photos/rasputern/3462874340/sizes/l/. (2010-02-11).kennymatic. (2008) Books, books, books, books, books, books, and books. Flickr. http://www.flickr.com/photos/kwl/2510060169/sizes/o/. (2010-02-23).kevindooley. (2009) Light chaos. Flickr. http://www.flickr.com/photos/pagedooley/3199296759/.(2010-02-23).penywise. (Okänt årtal) penywise_100_1164. Morguefile. http://morguefile.com/archive/display/143935. (2010-02-11).phaewilk. (Okänt årtal) Sum2006_049. Morguefile. http://morguefile.com/archive/display/139586.(2010-02-23).ppdigital. (Okänt årtal) img-1109. Morguefile. http://www.morguefile.com/archive/display/12788.(2010-02-11).Yang, i-K. (2009) Furniture Product Photography. Flickr. http://www.flickr.com/photos/kyulab/3670407563/. (2010-02-11).PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 83

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Läs den tekniska rapporten till statistiken
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Byggforskningsrådets skriftutgivning 1986 - Lunds Tekniska Högskola
Rapport egen regi - Enköping
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita