Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 20101 BakgrundKnycer har utvecklat en helt ny flexibel lösning för att torka tvätt och kläder.Produkten är energisnål, ergonomisk och har en genomtänkt, snygg design.Tekniken i Knycer DS3C är i grunden enkel, luften och tvätten avfuktas i ett slutetsystem, och man uppnår en kraftigt minskad energiförbrukning jämfört medtraditionella metoder. Utvecklingsarbetet har gjorts utifrån användaren, från hur denmoderna människan fungerar, som vill både vara skonsam mot miljön och motkläderna. Den praktiska torkställningen är helt utdragbar och inspirerar ytterligare tillnya typer av lösningar i hemmen, i förskolan eller var helst den används. Att kunnarulla den torra tvätten direkt in i barnens rum, att ha två eller flera ställningar somkan torka separat, en i skåpet och en utanför, att rulla den våta tvätten ut på terrasseneller balkongen för torkning helt utan energiförbrukning. Lägg till detta en snyggdesign som gör att skåpet passar väl in i de mest krävande miljöer, inte baraundangömd i tvättstugan. För användaren ger detta inspiration och ökar möjlighetentill en mer hållbar livsstil.2 Projektets arena2.1 EffektmålProdukten ska vara anpassad för förskola och genom låg energiförbrukning och godutformning ersätta dagens torkskåp.2.2 Projektmål2.2.1 MålAtt anpassa produkten till användning i förskolemiljö, och att genom god designuppfylla de krav och behov som denna ställer.2.2.2 AvgränsningarDen utformning och de möjliga accessoarer som tas fram under projektets gångkommer att testas i förskolemiljö. Beroende på resultatet kan dessa vara applicerbaraäven i andra målgrupper, dock kommer detta inte testas.2.3 Tilldelade ramar2.3.1 Tidsram, start och sluttidpunktProjektet startas upp med ett företagsmöte den 21 januari 2010. Projektet avslutasmed en slutredovisning 26 Maj 2010. Däremellan sker en delredovisning den 5 Mars2010.2.3.2 Ram för personella och övriga resurserSamtliga medlemmar i projektgruppen avsätter 25 timmar per vecka och projektetpågår i totalt 15 veckor.PROJEKTBESKRIVNING 2(5)88 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

2.4 Övriga förutsättningarProjektgruppen har ett torkskåp till förfogande, detta kommer att placeras och testaspå en specifik förskola i Göteborgsregionen.3 Visualisering, skisser och prototyperProjektgruppen kommer att använda sig av skissning, 3D-modellering i Alias ellerCatia och modellbygge i lämpligt material i utvärderingssyfte.4 ProjektorganisationProjektledare: Under projektets gång kommer denna post att alterneras mellanprojektgruppens medlemmar. Varje period utgörs av två veckor.Karin Ljungberg: läsvecka 2-3Nadja Lejon: läsvecka 4-5Maria Arvidsson: läsvecka 6-7Sophie Kanerva: läsvecka 1-2 (läsperiod 4)Maria Widing: läsvecka 3-4Marika Olsson: läsvecka 5-6De två resterande veckorna är för närvarande vakant.Sekreterare: Till sin assistans har projektledaren en sekreterare. Sekreteraren utgörs avnästkommande projektledare.5 Kommunikation5.1 Möten och kommunikationsrutinerVeckan inleds med ett möte på måndag morgon då veckoplan och arbetsuppgifterses över. På fredagarna utvärderas gruppens arbete och vad som uppnåtts underveckans gång. Däremellan kan möten läggas in vid behov.Projektledaren har ansvar för samordning av gruppen samt har huvudansvar förkommunikation med grupp och handledare.Kommunikation bedrivs via telefon, mail och bildad grupparea.PROJEKTBESKRIVNING 3(5)PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 89

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik - Skolverket
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
pdf-format - Chalmers tekniska högskola