Views
3 years ago

Täckrot PluggPlusEtt Obehandlad Obehandlad Merit Forest ... - SLU

Täckrot PluggPlusEtt Obehandlad Obehandlad Merit Forest ... - SLU

Andel angripna plantor

Andel angripna plantor efter 1 årAngripna plantor %4035302520151050

saknasdödOkända skador4035302520151050Död av okända skador %

Rekordhöga priser på virke - SCA Forest Products AB
Åtgärder mot snytbaggen (2006, se nedan) - SLU
Merit Forest - Bayer CropScience Professional Business
Preliminära resultat av storskaligt försök med mekaniska ... - SLU
Sveriges lantbruksuniversitet Asa försökspark Preliminära ... - SLU
Fältförsök med snytbaggeskyddade plantor 2010 - SLU
och täckrotsplantor - Epsilon - SLU
Markberedningsmetoders effekt på snytbaggeskador - SLU
Fältförsök med snytbaggeskyddade plantor 2010 – resultat ... - SLU
Goda resultat för Bugstop och Conniflex i praktiska ... - SLU
Skogsskötselåtgärder mot snytbagge - SLU
Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige 2007 - SLU
uppdrag åt Sveaskog förvaltning AB, verksamhet - SLU