Views
3 years ago

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

3GRUNDFUNKTIONER■

3GRUNDFUNKTIONER■ KanalvalD Kanal 16Kanal 16 är nöd- och anropskanal. Den används för att etablerakontakt med en annan station och för nödtrafik. Kanal16 passas under dual-/triwatch. När radion inte används förannan trafik skall den passa kanal 16.➥ Tryck [16•C] för att välja kanal 16.➥ Tryck på [CH•DUAL] för att återgå till läget innan kanal 16valdes, eller tryck på [▲] eller [▼] för att välja trafikkanal.D AnropskanalVarje standard-kanalgrupp har en speciell anropskanal somär den kanal som oftast används och snabbt kan hämtas.Anropskanalen bevakas vid tri-watch. Hur anropskanalernaprogrammeras framgår på s 9.➥ Håll [16•C] intryckt i 1 s för att välja anropskanal inom valdkanalgrupp.• Numret på anropskanalen visas.• Varje kanalgrupp kan ha en oberoende anropskanal..➥ Tryck [CH•DUAL] för att återgå till läget innan anropskanalvaldes eller tryck på [▲] eller [▼] för att välja trafikkanal.Tryck25WINTTAG23 34.154N135 34.351ECALLING UTC 12:00Trycki 1 s25WINTTAG23 34.154N135 34.351ECALLING UTC 12:00

GRUNDFUNKTIONER3D KanalbestyckningIC-M421 är förprogrammerad med 57 internationalla kanaler.Man väljer önskad kanal enlligt följande:3q Tryck [CH•DUAL].w Tryck [▲] eller [▼] för att välja en kanal.• “DUP” visas för duplexkanaler.• “A” visas när man valt en simplexkanal.

A COMPANY IN THE VHF GROUP AS
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
Byggd för långvarig användning! - VHF Group AS
INNOVATIVA NYHETER FRÅN SWEDISH RADIO ... - VHF Group AS
- Vattentät Handhå llen Marin-VHF - Användarmanual
Bruksanvisning (SWE) - Dilog
37FLD745 Färg-TV - Target AS
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - xzent
Hämta bruksanvisningen här. - Triax
Bruksanvisning - Porkka
PSR-GX76 Svensk bruksanvisning - Yamaha
CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Ladda ner bruksanvisning - Cylinda
Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning
Svensk bruksanvisning finns här - NetOnNet
BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE ... - Polar
Bruksanvisning - Sonim Technologies
Bruksanvisning IC-M505 - VHF Group AS
IC-M35 (Manual) - VHF Group AS