Views
3 years ago

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

3 GRUNDFUNKTIONER■

3 GRUNDFUNKTIONER■ Mottagning och sändningVARNING: Om du sänder utan ansluten antenn kan stationenskadas.q Vrid på [VOL] för att starta stationen.w Ställ in volym och brusspärrsnivå.➥ Vrid [SQL] helt moturs.➥ Vrid [VOL] för att ställa in lagom volym.➥ Vrid [SQL] medurs tills högtalaren tystnar.e Tryck [▲] eller [▼] för att välja önskad kanal.(s 6, 7)• När en station hörs, syns “BUSY” i displayen och ljud hörs frånhögtalaren.• Eventuellt kan man behöva justera volymen [VOL].r Tryck [HI/LO] på mikrofonen för att välja uteffekt.• “25W” eller “1W” syns när hög- eller lågeffekt är vald.• Välj lågeffekt för kortdistanskommunikation och för att spara påbatteriet. Välj högeffekt för kommuniaktion på längre distanser.• På vissa kanaler är det bara tillåtet att använda lågeffekt.t Tryck in och håll [PTT] intryckt för att sända och tala i mikrofonen(M).• “TX” syns i fönstret.• På kanal 70 kan man inte sända något annat än DSC.y Släpp [PTT] för att gå över i mottagning.VIKTIGT: Vänta med att prata en stund efter att du trycktin [PTT]-tangenten. Håll mikrofonen (M) 15 till 20 cm frånmunnen och tala med normal röst (viska eller skrik inte).e✔ KOMMENTAR till TOT- (Time-out Timer) funktionenTOT funktionen förhindrar kontinuerlig sändning längre än enviss inställd tid.Ett pip hörs 10 s innan TOT-funktionen aktiveras. Man uppmärksammaspå att sändningen kommer att avbrytas och“TOT” visas i kanalkommentaren. Man kan inte sända på 10s efter det att sändningen avbrutits.qwtye rM: MikrofonM

GRUNDFUNKTIONER3■ Programmering avanropskanalTangenten för anropskanal [16•C] används för att välja enspeciell kanal. Du kan programmera in din mest användakanal för snabb åtkomst.q Håll [16•C] intryckt i 1s för att välja anropskanal.• “ANROP” och anropskanalensnummer syns ifönstret.w Tryck [16•C] igen i 3 s(tills den långa tonenändrass till 2 kortatoner) för att mata in anropskanal.• Kanalnummer och “CALLWRITE” börjar blinka.25WINTTAG23 34.154N135 34.351EANROP UTC 12:00INT25W TAGCALL WRITE23 34.154N135 34.351EANROP UTC 12:00e Tryck [▲] eller [▼] föratt välja önskad kanal.r Tryck [16•C] för att programmerasden kanalsom visas som anropskanal.• Tryck [CH•DUAL] för attångra inmatningen.• Kanalnumret och “CALLWRITE” slutar blinka.INT25W TAGCALL WRITE23 34.154N135 34.351EINTL UTC 12:00INT25W DUP TAG23 34.154N135 34.351EINTL UTC 12:003

Byggd för långvarig användning! - VHF Group AS
A COMPANY IN THE VHF GROUP AS
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
INNOVATIVA NYHETER FRÅN SWEDISH RADIO ... - VHF Group AS
- Vattentät Handhå llen Marin-VHF - Användarmanual
Bruksanvisning (SWE) - Dilog
37FLD745 Färg-TV - Target AS
Hämta bruksanvisningen här. - Triax
BRUKSANVISNING - xzent
PSR-GX76 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Ladda ner bruksanvisning - Cylinda
Bruksanvisning - Porkka
CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Svensk bruksanvisning finns här - NetOnNet
BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE ... - Polar
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning
Bruksanvisning IC-M505 - VHF Group AS
IC-M35 (Manual) - VHF Group AS