Views
3 years ago

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

5SCANNING/SÖKNING■

5SCANNING/SÖKNING■ SöktyperSökning är ett effektivt sätt att leta efter signaler över ett stortfrekvensområde. Denna station har priorites- och normalsökning.Programmera in eller ta bort "tag"-kanaler innan sökning. Tabort de kanaler som i onödan stannar sökningen (t.ex. kanalermed digital signalering). (Se sidan till höger för detaljer.)Välj prioritets- eller normal sökning i set-läge. (s 45)PRIORITETSSÖKNINGNORMALSÖKNINGCH 01CH 02CH 01 CH 02CH 06CH 16CH 03CH 06CH 03CH 05 CH 04CH 05 CH 04Prioritetssökning innebär att alla "tag"-kanaler (märkta)söks igenom i följd samtidigt som kanal 16 bevakas. När ensignal upptäcks på kanal 16, stannar sökningen tills signalenförsvinner. När en signal upptäcks på en annan kanalän kanal 16, blir sökningen av dualwatch-typ tills signalenförsvinner.Normal sökning, precis som prioritetssökning söker igenomalla "tag"-kanaler i följd. Skillnaden är att normalsökningeninte söker på kanal 16 om den inte ligger som en"tag"-kanal.12

SCANNING5■ Programmera "tag"-kanalerFör att göra sökningen mer effektiv, "märker" man önskadekanaler (gör dem till "TAG"-kanaler) eller tar bort oönskadekanaler. De kanaler som inte är märkta kommer att hoppasöver vid sökningen.q Välj den kanal som skall väljas till en "tag"-kanal.w Håll [SCAN•TAG] intryckt i 1 s för att märka den inställdakanalen.• “TAG” visas i fönstret.e För att ta bort märkningen, gör om steg w.• “TAG” försvinner.✔ Ta bort märkning (eller märka) på alla märkta kanalerHåll [HI/LO] på mikrofonen intryckt och tryck samtidigt[SCAN•TAG] i 3 s (tills en lång ton ändras till 2 korta tonern)för att ta bort all märkning.• Gör om denna operation för att märka alla kanaler.■ Starta sökningenStäll först in sökmetod (prioritets- eller normalsökning) ochhur återstarten skall ske i Set-läget. (s 45)q Märk kanaler som beskrivs till vänster.w Se till att brusspärren är PÅ innan sökningen påbörjas.e Tryck [SCAN•TAG] för att påbörja prioritets- eller normalsökning.• “PRI-SCAN 16” eller “NORMAL SCAN” visas i displayen.• När en signal dyker upp, stannar sökningen tills dess att signalenförsvinner eller återupptas efter 5 s beroende på inställningen iset-läget. (Kanal 16 passas fortfarande vid prioritetssökning.)• Tryck [▲] eller [▼] för att kontrollera de märkta kanalerna, för attändra sökriktningen eller för att återstarta sökningen manuellt.• En tonstöt hörs och “16” blinkar när en signal tas emot på kanal16 under prioritetssökning.r För att stoppa sökningen, trycka [SCAN•TAG].5[Exempel]: Starta normalsökning.INT25W DUP TAG23 34.154N135 34.351EINTL UTC 12:00TryckSökningen startar.INT25W DUP TAGNORMAL SCAN23 34.154N135 34.351EUTC 12:00När en signal upptäcks.BUSY INT25W DUP TAGNORMAL SCAN23 34.154N135 34.351EINTL UTC 12:0013

Byggd för långvarig användning! - VHF Group AS
A COMPANY IN THE VHF GROUP AS
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
INNOVATIVA NYHETER FRÅN SWEDISH RADIO ... - VHF Group AS
- Vattentät Handhå llen Marin-VHF - Användarmanual
Bruksanvisning (SWE) - Dilog
37FLD745 Färg-TV - Target AS
BRUKSANVISNING - xzent
Hämta bruksanvisningen här. - Triax
Bruksanvisning - Porkka
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
PSR-GX76 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Svensk bruksanvisning finns här - NetOnNet
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Ladda ner bruksanvisning - Cylinda
BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE ... - Polar
Bruksanvisning - Sonim Technologies
CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning
Bruksanvisning IC-M505 - VHF Group AS
IC-M35 (Manual) - VHF Group AS