Views
3 years ago

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

6 DSC-TRAFIK16■

6 DSC-TRAFIK16■ Individuella DSC-IDTotalt 100 DSC-ID kan programmeras och varje kan försesmed ett namn på upp till 10 tecken.D Programmera Adress-IDq Tryck [MENU] för att gå in i DSC-menyn.w Tryck [▲] eller [▼] för att välja “Set up,” och tryck[ENT].--DSC Menu--Select ItemPolling RequestReceived CallsDistress Setting˘Set up ≥e Tryck [▲] eller [▼] för att välja “Add:INDV ID,” ochtryck [ENT].--DSC Menu--Set up˘Add:INDV IDAdd:Group IDDEL:INDV IDDEL:Group IDr Tryck [▲] eller [▼] för att välja individ-ID.• Tryck [CH•DUAL] eller [16•C] för att flytta markören framåt ellerbakåt.• Tryck [SCAN•TAG] för att rensa ID.• Tryck [CLR] för att gå ur detta läge och återgå till setup-menyn.• “Full ID” visas när 100 DSC-adress ID redan är inmatade.≤≥ Första siffran ‘0’ är fast för en grupp-ID. När du matar in förstasiffran ‘0’ och de andra 8 siffrorna, registreras ID automatisktsom en grupp-ID.--DSC Menu--Add:Individual IDInput 9 digits_________t När du har matat in den 9-siffriga koden, tryck [ENT] föratt mata in ett upp till 10-teckens ID-namn med hjälp av[▲] eller [▼].• Tryck [CH•DUAL] eller [16•C] för att flytta markören framåt respektivebakåt.• Tryck [SCAN•TAG] för att rensa ID-namnet.• Tryck [CLR] för att avsluta och återgå till setup-menyn.--DSC Menu--Add:Individual IDInput name__________y Tryck [ENT] för att spara inmatningen.u Tryck [CLR] eller [▼] för att välja “Exit,” och tryck[ENT].• Du är nu åter i DSC-menyn.• Gör om detta en gång till för att återgå till trafikläge.

DSC -TRAFIK6D Ta bort adress-IDq Tryck [MENU] för att gå in i DSC menyn.w Tryck [▲] eller [▼] för att välja “Set up,” och tryck[ENT].--DSC Menu--Select ItemPolling RequestReceived CallsDistress Setting˘Set up ≥e Tryck [▲] eller [▼] för att välja “DEL:INDV ID,” ochtryck [ENT].• När ingen adress-ID är förprogrammerad, visas “No ID”. Tryck[CLR] för att återgå.--DSC Menu--Set upAdd:INDV IDAdd:Group ID˘DEL:INDV IDDEL:Group ID≤≥r Tryck [▲] eller [▼] för att välja det ID-namn du vill ta bort.--DSC Menu--Select IDBobJohn˘Cindy ≥t Tryck [ENT] för att radera adress-ID och återgå till setupmenyn.y Tryck [CLR] eller [▼] för att välja “Exit,” och tryck[ENT].• Du kommer tillbaka till DSC-menyn.• Gör om detta igen för att återgå till trafikläge.617

Byggd för långvarig användning! - VHF Group AS
A COMPANY IN THE VHF GROUP AS
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
INNOVATIVA NYHETER FRÅN SWEDISH RADIO ... - VHF Group AS
- Vattentät Handhå llen Marin-VHF - Användarmanual
Bruksanvisning (SWE) - Dilog
37FLD745 Färg-TV - Target AS
BRUKSANVISNING - xzent
Hämta bruksanvisningen här. - Triax
PSR-GX76 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Ladda ner bruksanvisning - Cylinda
Bruksanvisning - Porkka
CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Svensk bruksanvisning finns här - NetOnNet
BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE ... - Polar
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning
Bruksanvisning IC-M505 - VHF Group AS
IC-M35 (Manual) - VHF Group AS