Views
3 years ago

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

6 DSC-TRAFIK■

6 DSC-TRAFIK■ NödanropEtt nödanrop skall sändas om ansvarig person/befälhavareanser att fartyget eller en person är i nöd vilket kräver omedelbarassistans.GÖR ALDRIG ETT NÖDANROP OM FARTYGETELLER EN PERSON INTE BEFINNER SIG I NÖDOCH KRÄVER OMEDELBAR ASSISTANS.D Enkelt anropq Kontrollera att inget nödanrop pågår.w Samtidigt som man lyfter upp omkopplarskyddet,tryck[DISTRESS] i 5 s för att sända iväg nödanropet.• Stationen går automatiskt över till nödkanalen (k 70) och nödanropetskickas iväg.• Om ingen GPS-mottagare är ansluten måste position och tidmatas in manuellt för att ingå i nödinformationen.• När [DISTRESS] trycks in, blinkar tangentbelysningen.Distress CallPush for 5 sec.e När nödanropet skickats iväg, väntar stationen på en kvittenspå kanal 70.• Nödanropet repeteras automatiskt varje 3,5 - 4,5 minut.• Efter 2 s går stationen automatiskt över till kanal 16.Distress CallTX CompletedNow Waiting for ACKr När man mottagit kvittens, svara med hjälp av mikrofonen.INT25W TAGRCV DTRS ACK

DSC-TRAFIK6➥ Ett nödanrop omfattar följande (standard);• Nödanropets "karaktär": Standard=ingen• Positionsdata : Data från GPS eller manuellt inmatadedata som sparas i 23,5 h eller tills strömmenslås av.➥ Nödanropet repeteras var 3,5–4,5 min., tills man erhålleren kvittens.’➥ Tryck [CLR] för att ångra att nödanropet skicka flergånger.➥ “??” kan blinka istället för position och tid när GPSdataär felaktiga eller inte har uppdaterats på 4h eftermanuell inmatning.D Normalt nödanropKaraktären bör ingå vid ett nödanrop.q Tryck [MENU] för att gå in i DSC-menyn.w Tryck [▲] eller [▼] för att välja “Distress Setting,”och tryck [ENT].--DSC Menu--Select ItemPosition ReportPolling RequestReceived Calls˘Distress Settinge Tryck [▲] eller [▼] för att välja typ av nöd och tryck sedan[ENT].• ‘Undesignated,’ ‘Explosion,’ ‘Flooding,’ ‘Collision,’ ‘Grounding,’‘Capsizing,’ ‘Sinking,’ ‘Adrift (Disable adrift),’ ‘Abandoning(Abandoning ship),’ ‘Piracy (Piracy attack),’ och ‘MOB (Manoverboard)’ finns tillgängliga.• Nödanropets karaktär sparas i 10 minuter.≤≥6--DSC Menu--Select NatureUndesignated˘ExplosionFlooding ≥23

Byggd för långvarig användning! - VHF Group AS
A COMPANY IN THE VHF GROUP AS
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
INNOVATIVA NYHETER FRÅN SWEDISH RADIO ... - VHF Group AS
- Vattentät Handhå llen Marin-VHF - Användarmanual
Bruksanvisning (SWE) - Dilog
37FLD745 Färg-TV - Target AS
BRUKSANVISNING - xzent
Bruksanvisning - Porkka
Hämta bruksanvisningen här. - Triax
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
PSR-GX76 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Ladda ner bruksanvisning - Cylinda
Svensk bruksanvisning finns här - NetOnNet
BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE ... - Polar
Bruksanvisning - Sonim Technologies
CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning
Bruksanvisning IC-M505 - VHF Group AS
IC-M35 (Manual) - VHF Group AS