Views
3 years ago

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

6 DSC-TRAFIKr Tryck

6 DSC-TRAFIKr Tryck [▲] eller [▼] för att välja en viss trafikkanal mellanfartygen eller “Manual Input,” tryck [ENT].• Trafikkanaler finns redan förprogrammerade.y Var kvar på kanal 70 tills en kvittens är mottagen.u När kvittensen ‘Able to comply’ är mottagen, väljs specificeradkanal (i steg r) automatiskt - piptoner hörs. Eller,--DSC Menu--Individual CallTX CompletedNow Waiting for ACKt Tryck [ENT] för att sända iväg individanropet.• Om kanal 70 är upptagen går stationen i standby tills kanalen ärledig.när beskedet ‘Unable to comply’ mottages, återgår displayentill trafikkanal (som var aktuell innan man gick in iDSC-menyn) - piptoner hörs.INT25W TAGRCV INDV ACK

DSC -TRAFIK6D Skicka en individuell kvittensNär du tar emot ett individanrop kan du ge en kvittens(‘Able to comply’ eller ‘Unable to comply’)med hjälp av anvisningar på skärmen (ses 38 för detaljer). Ett annat sätt är med hjälp av menysystemetenligt följande:r Tryck [▲] eller [▼] för att välja om du kan besvara anropeteller ej: “Able to Comply” eller “Unable toComply,” och tryck sedan [ENT].• När “Unable to Comply” väljs kommer beskedet “No ReasonGiven” att sändas.q Tryck [MENU] för att gå in i DSC-menyn.w Tryck [▲] eller [▼] för att välja “Individual ACK,”och tryck [ENT].• “Individual ACK” visas när ett individanrop har mottagits.--DSC Menu--Select ItemPosition InputIndividual Call˘Individual ACKGroup Call≥Tryck--DSC Menu--Select ActionAble to ComplyUnable to Comply--DSC Menu--Individual Call Ready6e Tryck [▲] eller [▼] för att välja önskad individadress ellerID-kod, tryck [ENT].--DSC Menu--Select Address˘John 01Beck 02Bob 03≥t Tryck [ENT] för att sända kvittensen till vald station.y När den individuella kvittensen har skickats iväg, sker automatisktbyte till, av anropande station angiven kanal om“Able to Comply” valts, eller återgång till föregåendeläge (innan man gick in i DSC-menyn) när man valt“Unable to Comply” i steg r.27

Byggd för långvarig användning! - VHF Group AS
A COMPANY IN THE VHF GROUP AS
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
INNOVATIVA NYHETER FRÅN SWEDISH RADIO ... - VHF Group AS
- Vattentät Handhå llen Marin-VHF - Användarmanual
Bruksanvisning (SWE) - Dilog
Hämta bruksanvisningen här. - Triax
37FLD745 Färg-TV - Target AS
CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Svensk bruksanvisning finns här - NetOnNet
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE ... - Polar
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - xzent
Bruksanvisning - Porkka
PSR-GX76 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Ladda ner bruksanvisning - Cylinda
Bruksanvisning IC-M505 - VHF Group AS
IC-M35 (Manual) - VHF Group AS