Views
3 years ago

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

6 DSC-TRAFIKD Sända

6 DSC-TRAFIKD Sända begäran om positionsuppgiftNär du vill veta ett speciellt fartygs position använder dudenna funktion.q Tryck [MENU] för att gå in i DSC-menyn.w Tryck [▲] eller [▼] för att välja “Position Request,”och tryck [ENT].e Tryck [▲] eller [▼] för att välja önskad förprogrammeradindividadress eller “Manual Input,” och tryck [ENT].• ID-koden kan förprogrammeras. (s 16)• När man valt “Manual Input”, mata in den 9-siffriga IDkodenmed [▲] eller [▼] för den individ du vill anropa.Tryck--DSC Menu--Select ItemIndividual Call ≤Group CallAll Ships Call˘Position Request ≥--DSC Menu--Select AddressManual InputBobJohn--DSC Menu--POS Request Readyr Tryck [ENT] för att sända begäran om positionsuppgift.• Om kanal 70 är upptagen går stationen i standby tills kanalen ärledig.t När begäran har skickats iväg syns följande i fönstret:--DSC Menu--Position RequestTX CompletedNow Waiting for ACKy Tryck [CLR] för att gå ur detta läge och automatiskt gå tilldet läge som var innan du gick in i DSC-menyn.• Detta sker automatiskt efter 2 s även om man inte trycker in[CLR].30

DSC-TRAFIK6D Sända en positionsangivelseSänd en positionsangivelse när du vill tala om din egen positiontill ett speciellt fartyg och för att få ett svar, etc.q Tryck [MENU] för att gå in i DSC-menyn.w Tryck [▲] eller [▼] för att välja “Position Report,”och tryck [ENT].--DSC Menu--Select ItemGroup Call ≤All Ships CallPosition Request˘Position Report ≥e Tryck [▲] eller [▼] för att välja önskad förprogrammeradindividadress eller “Manual Input,” och tryck [ENT].• ID-koden kan förprogrammeras. (s 16)• När man valt“Manual Input”, mata in den 9-siffriga IDkodenmed [▲] eller [▼] för den individ du vill anropa.--DSC Menu--Select AddressManual InputBob˘John ≥När en GPS-mottagare (NMEA0183 ver. 2.0 eller 3.01) äransluten, visas inte följande steg r, t (Inmatning av aktuellposition/tid). Gå till steg y.r Positionsinformation visas. Mata in latitud-data medhjälp av [▲] eller [▼]. När detta är klart, tryck [ENT] föratt fortsätta med longitud-data.• Tryck [CH•DUAL] eller [16•C] för att flytta markören framåt respektivebakåt.• Tryck [▲] eller [▼] för att ändra N; Latitud Nord eller S; LatitudSyd. när markören är i läge ‘N’ eller ‘S’ , och W; Longitud Västeller E; Longitud Öst när markören är i läge ‘W’ eller ‘E’.• Tryck [SCAN•TAG] för att rensa positionsdata.• Tryck [CLR] för att avsluta och återgå till DSC-menyn.--DSC Menu--Input PositionLatitude__ __.___N NullInställning av latitud-data--DSC Menu--Input PositionLongitude___ __.___W NullInställning av longitud-data631

Byggd för långvarig användning! - VHF Group AS
A COMPANY IN THE VHF GROUP AS
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
INNOVATIVA NYHETER FRÅN SWEDISH RADIO ... - VHF Group AS
- Vattentät Handhå llen Marin-VHF - Användarmanual
Bruksanvisning (SWE) - Dilog
Hämta bruksanvisningen här. - Triax
37FLD745 Färg-TV - Target AS
CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Svensk bruksanvisning finns här - NetOnNet
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE ... - Polar
BRUKSANVISNING - xzent
Bruksanvisning - Porkka
PSR-GX76 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Ladda ner bruksanvisning - Cylinda
Bruksanvisning IC-M505 - VHF Group AS
IC-M35 (Manual) - VHF Group AS