Views
3 years ago

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

6 DSC-TRAFIKtNär

6 DSC-TRAFIKtNär longitud-data är inmatade, tryck [ENT] för att ställa inUTC-tid med [▲] eller [▼], och tryck sedan [ENT].• Tryck [CH•DUAL] eller [16•C] för att flytta markören framåt respektivebakåt.• Tryck [SCAN•TAG] för att rensa visad UTC-data.• Tryck [CLR] för att avsluta och återgå till DSC-menyn.Tryck--DSC Menu--Input UTC TIme__:__Null--DSC Menu--POS Report Readyu När positionsuppgiften har skickats iväg, syns följande ifönstret:--DSC Menu--Position ReportTX CompletedNow Waiting for ACKi Tryck [CLR] för att gå ur detta läge och automatiskt gå tilldet läge som var innan du gick in i DSC-menyn.• Detta sker automatiskt efter 2 s även om man inte trycker in[CLR].y Tryck [ENT] för att sända positionsuppgiften.• Om kanal 70 är upptagen går stationen i standby tills kanalen ärledig.--DSC Menu--Position Report32Sändning

DSC-TRAFIK6D Sända ett "polling request"-anropMan sänder en begäran om återsvar för att veta om ett specielltfartyg finns inom kommunikationsavstånd etc.q Tryck [MENU] för att gå in i DSC-menyn.w Tryck [▲] eller [▼] för att välja “Polling Request,”och tryck [ENT].--DSC Menu--Select ItemAll Ships Call ≤Position RequestPosition Report˘Polling Requeste Tryck [▲] eller [▼] för att välja önskad förprogrammeradindividadress eller “Manual Input,” och tryck [ENT].• ID-koden kan förprogrammeras. (s 16)• När man valt“Manual Input”, mata in den 9-siffriga IDkodenmed [▲] eller [▼] för den individ du vill anropa..≥r Tryck [ENT] för att skicka iväg begäran om återsvar.• Om kanal 70 är upptagen går stationen i standby tills kanalen ärledig.t När begäran om återsvar har skickats iväg, syns följande ifönstret:--DSC Menu--Polling RequestTX CompletedNow Waiting for ACKy Tryck [CLR] för att gå ur detta läge och automatiskt gå tilldet läge som var innan du gick in i DSC-menyn.• Detta sker automatiskt efter 2 s även om man inte trycker in[CLR]..633

A COMPANY IN THE VHF GROUP AS
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
Byggd för långvarig användning! - VHF Group AS
INNOVATIVA NYHETER FRÅN SWEDISH RADIO ... - VHF Group AS
- Vattentät Handhå llen Marin-VHF - Användarmanual
BRUKSANVISNING - xzent
Bruksanvisning (SWE) - Dilog
Bruksanvisning - Porkka
37FLD745 Färg-TV - Target AS
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Hämta bruksanvisningen här. - Triax
Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning
CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Svensk bruksanvisning finns här - NetOnNet
PSR-GX76 Svensk bruksanvisning - Yamaha
BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE ... - Polar
Bruksanvisning - Sonim Technologies
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Ladda ner bruksanvisning - Cylinda
Bruksanvisning IC-M505 - VHF Group AS
IC-M35 (Manual) - VHF Group AS