Views
3 years ago

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

6 DSC-TRAFIKD Sända

6 DSC-TRAFIKD Sända svar på begäran om återsvarDetta sker på följande sätt:r Tryck [ENT] för att sända svaret till vald station.q Tryck [MENU] för att gå in i DSC-menyn.w Tryck [▲] eller [▼] för att välja “Polling Reply,” ochtryck [ENT].• “Polling Reply” visas i displayen när ett anrop med begäranom återsvar erhållits.e Tryck [▲] eller [▼] för att välja önskad individadress ellerID-kod och tryck [ENT].Tryck--DSC Menu--Select ItemPosition RequestPosition ReportPolling Request˘Polling Reply ≥--DSC Menu--Select AddressPaul 01Beck 02John 03--DSC Menu--POLL Reply Ready36

DSC-TRAFIK6■ Ta emot DSC-anropD Ta emot ett nödanropNär man bevakar kanal 70 och ett nödanrop tas emot:➥ Nödlarmet ljuder i 2 minuter.• Tryck [CLR] för att stoppa larmet.➥ “RCV DISTRESS” visas i fönstret och stationen gårautomatiskt över till kanal 16.➥ Forsätt att bevaka kanal 16. Det kan hända att en kuststationbehöver assistans.INT25W TAGRCV DISTRESS

Byggd för långvarig användning! - VHF Group AS
A COMPANY IN THE VHF GROUP AS
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
INNOVATIVA NYHETER FRÅN SWEDISH RADIO ... - VHF Group AS
- Vattentät Handhå llen Marin-VHF - Användarmanual
Hämta bruksanvisningen här. - Triax
Bruksanvisning (SWE) - Dilog
37FLD745 Färg-TV - Target AS
Svensk bruksanvisning finns här - NetOnNet
BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE ... - Polar
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - xzent
CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha
PSR-GX76 Svensk bruksanvisning - Yamaha
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Bruksanvisning - Porkka
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Ladda ner bruksanvisning - Cylinda
Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning
Bruksanvisning IC-M505 - VHF Group AS
IC-M35 (Manual) - VHF Group AS