Views
3 years ago

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

6 DSC-TRAFIKD Automatisk

6 DSC-TRAFIKD Automatisk kvittensMed denna funktion väljer man att slå PÅ och AV automatiskkvittens.När man tar emot begäran om position, positionsrapport ellerpolling, sänder stationen automatiskt motsvarande svar.q Tryck [MENU] för att gå in i DSC-menyn.w Tryck [▲] eller [▼] för att välja “Set up,” och tryck[ENT].--DSC Menu--Select ItemPolling RequestReceived CallsDistress Setting˘Set up ≥e Tryck [▲] eller [▼] för att välja “Auto ACK,” tryck[ENT].≤r Tryck [▲] eller [▼] för att slå PÅ eller AV den automatiskakvittensen.--DSC Menu--Auto ACK˘ONOFFt Tryck [ENT] för att spara ändringen.• Tryck [CLR] för att ångra inmatningen och återgå till setupmenyn.--DSC Menu--Set upDEL:Group IDOffset TimeMMSI Check˘Auto ACK≥≤44

SET-LÄGE7■ Programmering / SET-LÄGESET-läget används för att anpassa egenskaperna hosstationens funktioner: sökmetod (normal eller prioritet), tidför återstart av sökning, dual/tri-watch, stationens pip-ton,bakgrundsbelysning och LCD-kontrast.Vilka funkttioner Push som finns or beror på grundinställningen vidleverans.--Set Mode--q Stäng av stationen. Scan Typew För att gå inScani SET-läget,Timerhåll [16•C], intryckt vid påslag.Dual/Trie När text syns Beep i fönstret, släpp [16•C].r Tryck [▲] eller Backlight [▼] för att välja önskad funktion och tryck[ENT]. ContrastExitt Tryck [▲] eller [▼] för att välja funktionsinställning ochtryck [ENT].y Tryck [▼] för att välja “Exit,” och tryck sedan [ENT] eller[CLR] för att gå ur SET-läget och återgå till normaltrafik.• FUNKTIONER I SET-LÄGESöktypScan TypeTid för återstart av sökningScan Timer■ Funktioner i SET-lägeD SökmetodStationen har två söktyper: normalsökning och prioritetssökning.Vid normal sökning avsöks alla märkta kanaler (TAG) ivald kanalgrupp. Vid prioritetssökning avsöks alla märkta kanaleri tur och ordning samtidigt som kanal 16 bevakas.D Tid för återstart av sökningMan kan välja mellan paus (AV/OFF) eller återstart (PÅ/ON).När man valt OFF, stannar sökningen tills dess att signalenförrsvinner. När man valt ON, stannar sökningen i 5 s ochfortsätter sedan även om signalen är kvar (gäller ej signal påkanal 16).67LCD-kontrastContrast:Tryck:TryckDual/tri-watchDual/TriBakgrundsbelysningBacklightPiptonBeep45

Byggd för långvarig användning! - VHF Group AS
A COMPANY IN THE VHF GROUP AS
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
INNOVATIVA NYHETER FRÅN SWEDISH RADIO ... - VHF Group AS
- Vattentät Handhå llen Marin-VHF - Användarmanual
Bruksanvisning (SWE) - Dilog
37FLD745 Färg-TV - Target AS
Hämta bruksanvisningen här. - Triax
Svensk bruksanvisning finns här - NetOnNet
BRUKSANVISNING - xzent
PSR-GX76 Svensk bruksanvisning - Yamaha
BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE ... - Polar
Bruksanvisning - Sonim Technologies
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Ladda ner bruksanvisning - Cylinda
Bruksanvisning - Porkka
CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning
Bruksanvisning IC-M505 - VHF Group AS
IC-M35 (Manual) - VHF Group AS