Views
3 years ago

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

7 SET-LÄGED

7 SET-LÄGED Dual/Tri-watchMed denna funktion väljer man om passningen skall varadual- eller triwatch. (s 11)D BagrundsbelysningNivån på LCD-bakgrundsbelysningen kan justeras mellanAV/OFF, Min (mörk), Mid (mellan) och Max (ljust).D Tonstöt vid tangenttryckningDu kan välja "tyst" trafik genom att stänga av piptonerna vidtangenttryckning. Normalt är dessa kvittenstoner inkopplade.D LCD kontrastMed hjälp av denna funktion justeras man kontrasten hosLCD-skärmen i 8 steg. 1 är minst kontrast, och 8 är störstkontrast.46

ANSLUTNINGAR OCH UNDERHÅLL8■ UppackningFöljande tillbehör ingår i leveransen:qw■ AntennEn av de viktigaste komponenterna i ditt kommunikationssystemär din antenn. Fråga din lokala handlare om lämpligantenn till din radio samt lämplig plats att montera den på.e r o■ Byte av säkringEn säkring är monterad på medföljande strömkabel. Om säkringengår sönder eller stationen slutar fungera, gör en ordentligfelsökning innan säkringen byts.78tuiyAntalq Monteringsbygel ………………………………………… 1w DC-kabel (OPC-891) ……………………………………… 1e Mikrofonhållare … ………………………………………… 1r Rattskruvar till bygel … …………………………………… 2t Monteringsskruvar till bygel (5 × 20) … ………………… 2y Skruvar till mikrofonhållare (3 × 16) … ………………… 2u Brickor till monteringsbygel (M5) ………………………… 2i Fjäderbrickor till monteringsbygel (M5) … ……………… 2o RCA-kabel (OPC-1278) … ……………………………… 1■ RengöringFuse ratng: 10 AOm apparaten blir dammig eller smutsig, rengör den med enren, torr trasa.UNDVIK att använda lösningsmedel som innehållerbensen eller alkohol för rengöring då dessa kanskada apparatens hölje.47

A COMPANY IN THE VHF GROUP AS
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
Byggd för långvarig användning! - VHF Group AS
INNOVATIVA NYHETER FRÅN SWEDISH RADIO ... - VHF Group AS
- Vattentät Handhå llen Marin-VHF - Användarmanual
Bruksanvisning (SWE) - Dilog
37FLD745 Färg-TV - Target AS
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - xzent
Hämta bruksanvisningen här. - Triax
PSR-GX76 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Bruksanvisning - Porkka
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Ladda ner bruksanvisning - Cylinda
CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning
Svensk bruksanvisning finns här - NetOnNet
BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE ... - Polar
Bruksanvisning - Sonim Technologies
Bruksanvisning IC-M505 - VHF Group AS
IC-M35 (Manual) - VHF Group AS