Views
3 years ago

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

BRUKSANVISNING - VHF Group AS

8 ANSLUTNINGAR OCH

8 ANSLUTNINGAR OCH UNDERHÅLL■ Anslutningarqwerr ANTENNKONTAKTHär ansluts en marin VHF-antenn med en PL-259 kontakt. VARNING: Om sändning sker utan ansluten antenn kanstationen skadas.VARNING: När likströmsskabel och yttre högtalare är anslutna,tejpa över anslutningarna enligt skissen nedan.Detta minskar risken för att vatten kommer in i kontaktenoch stationen.q LIKSTRÖMSKONTAKTERHär ansluts stationen med hjälp av medföljande DC-kabeltill 12 V likspänningskälla (båtbatteri). Röd = + ; Svart = -.Självvulkande tejpw ANSLUTNING FÖR YTTRE HÖGTALAREHär ansluts en yttre högtalare.e ANSLUTNING FÖR GPS-MOTTAGAREHär ansluts en GPS-mottagare för att få positionsdata.• Mottagaren skall uppfylla NMEA0183 ver. 2.0 eller 3.01.Fråga din leverantör om lämplig modell.NMEA (+)RCANMEA (–)48

ANSLUTNINGAR OCH UNDERHÅLL8■ Montera stationenD Med den bygel som följer med stationenMonteringen kan ske hängande eller stående.• Montera fast stationen ordentligt med de 2 skruvarna(5 × 20) på ett underlag som är mer än 10 mm tjockt ochkan klara en belastning på minst 5 kg.• Montera stationen så att dess front är vinkelrät mot denplats du befinner dig när du använder stationen.VARNING: Se till att stationen och mikrofonen befinner sigminst 1 meter från fartygets magnetkompass.EXEMPELBrickaFjäderbricka8OBS: Kontrollera att displayen är lätt att läsa. I vissa vinklarkan läsbarheten vara dålig.Skruv(5 × 20 mm)OBSERVERA!Installationen av denna utrustning skall ske på sådant sätt att de gränsvärden somrekommenderas av EU vad gäller exponering för elektromagnetiska fält (1999/519/EC) inte överskrids.Maximal högfrekvenseffekt från denna utrustning är 25 watt. Antennen skall monterasså högt som möjligt för att ge optimal verkningsgrad. Därför rekommenderar viatt antennen monteras minst 5 meter över båtens däck. Om antennen inte kan monterastillräckligt högt bör inte stationen sända kontinuerligt i långa perioder om enperson vistas inom 5 meter från antennen, eller överhuvud taget sända om någonär i kontakt med antennen.49

Byggd för långvarig användning! - VHF Group AS
A COMPANY IN THE VHF GROUP AS
IC-F1710/F1810 - VHF Group AS
INNOVATIVA NYHETER FRÅN SWEDISH RADIO ... - VHF Group AS
- Vattentät Handhå llen Marin-VHF - Användarmanual
Bruksanvisning (SWE) - Dilog
37FLD745 Färg-TV - Target AS
BRUKSANVISNING - xzent
Hämta bruksanvisningen här. - Triax
Bruksanvisning - Porkka
Svensk bruksanvisning finns här - NetOnNet
BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE ... - Polar
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
PSR-GX76 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Bruksanvisning - Sonim Technologies
BRUKSANVISNING - Sonim Technologies
Ladda ner bruksanvisning - Cylinda
CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha
Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning
Bruksanvisning IC-M505 - VHF Group AS
IC-M35 (Manual) - VHF Group AS