Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

VINNOVAs

VINNOVAs publikationerOktober 2006För mer info eller för att se tidigare utgivna publikationer se www.VINNOVA.seVINNOVA AnalysVA 2006:01 End of an era? Governance of Swedishinnovation policy. För svensk version seVA 2005:0702 Forskning och utveckling vid små ochmedelstora företag. Finns endast somPDF03 Innovationsinriktad samverkan. Finnsendast som PDF04 Teknikbaserat nyföretagande i Sverige1990 - 2003. Finns endast som PDF05 Offentligt stöd till universitetenssamverkansuppgift - en internationellkartläggning. Finns endst som PDF06 Inkubatorer i Sverige - analysav indikatordimensioner ochnyttoefektivitet. Finns endast som PDFVA 2005:01 Wood Manufacture - the innovationsystem that beats the system. Försvensk version se VA 2004:02.02 Nationella och regionala klusterprofiler- Företag inom bioteknik, läkemedeloch medicinsk teknik i Sverige 200403 Innovation policies in South Koreaand Taiwan. Finns endast som PDF04 Effektanalys av nackskadeforskningenvid Chalmers - Sammanfattning.Kortversion av VA 2004:07, förkortversion på engelska se VA 2005:0505 Impacts of neck injuries research atChalmers University of Technology-Summary. Kortversion av VA 2004:07,för kortversion på svenska se VA 2005:0406 Forskningsverksamhet inomproduktframtagning i Sverige - enögonblicksbild år 200407 En lärande innovationspolitik- samordning och samverkan? Förengelsk version se VA 2006:0108 Svensk trafiksäkerhetsforskning itätposition - Framträdande forskareoch forskningsmiljöer i statligtfinansierad trafiksäkerhetsforskning1949 - 2005VA 2004:01 The Swedish National InnovationSystem 1970-2003 - a quantitativeinternational benchmarking analysis02 Trämanufaktur - det systembrytandeinnovationssystemet. För engelsk versionse VA 2005:0103 Impacts of the Swedish CompetenceCentres Programme 1995-2003.För kortversion på engelska respektivesvenska se VA 2004:05 och VA 2004:0604 Telecom Dynamics - History andState of the Swedish Telecom Sectorsand its Innovation System 1970-2003.Final Report. Finns endast som PDF05 Impacts of the Swedish CompetenceCentres Programme 1995-2003- Summary Report. Kortversion av VA2004:03, för kortversion på svenska se VA2004:0606 Effekter av det svenska kompetenscentrumprogrammet1995-2003- Sammanfattande rapport. Kortversionav VA 2004:03, för kortversion på engel-ska se VA 2004:0507 Effektanalys av nackskadeforskningenvid Chalmers. För kortversion påsvenska och engelska se VA 2005:04 ochVA 2005:05VINNOVA ForumVFI 2004:01 Informationssamhället - åter till framtiden(Innovationspolitik i Fokus)02 Svensk innovationskraft - visionenmåste vara starkare än motståndet(Innovationspolitik i Fokus)VINNOVA InformationVI 2006:01 VINNOVAs verksamhet inomTransporter. För engelsk version se VI2006:0702 Årsredovisning 200503 Paving the Road. For TransportInnovation and Research04 Drivkraft för tillväxt. VINNOVA2005. För engelsk version se VI 2006:0806 VINNVÄXT - Ett program som sätterfart på Sverige!07 VINNOVA´s activities within theTransport Sector. För svensk version seVI 2006:0108 A driving Force for Growth.VINNOVA 2005. För svensk version seVI 2006:0409 Komplexa sammansatta produkter- Projektkatalog 200610 VINNVINN - Mötesarena för nyaaffärsmöjligheter och arbetstillfällen11 E-tjänster i offentlig verksamhet. Förengelsk version se VI 2006:1212 E-Services in Public Administration.För svensk version se VI 2006:1113 VINNOVA´s Activities inBiotechnology.VI 2005:02 Årsredovisning 200403 VINNOVA - För ett innovativtSverige! För engelsk version se VI2005:0604 DYNAMO -Beskrivningar av de 18projekt som ingår i programmet05 Den dubbla vinsten. VINNOVA 200406 VINNOVA - For an innovativeSweden! För svensk version se VI2005:0308 Swedish research for growth. AVINNOVA magazine09 Kunskapsbildning och organisering- Ett program för förnyelse ochinnovation10 Innovationsprocesser i Norden- Ett program för organiseringav utvecklingsarbete med bredmedverkan. Finns endast som PDFVI 2004:01 Årsredovisning 200304. VINN EXCELLENCE CENTER.För engelsk version se VI 2004:0505 VINN EXCELLENCE CENTRES.För svensk version se VI 2004:0407 Kompetenscentrum i siffror08 The Swedish Competence CentresProgramme. Third InternationalEvaluation - Group 2-6 (19 Centres)and Overall Impressions andProgramme-wide Issues.VINNOVA PolicyVP 2006:01 På spaning efter innovationssystem.För engelsk version se VP 2006:0202 In search of innovation systems. Försvensk version se VP 2006:01VP 2005:01 Kunskap för säkerhets skull.Förslag till en nationell strategi försäkerhetsforskning. För engelsk versionse VP 2005:0302 Strategi för tillväxt - Bioteknik, enlivsviktig industri i Sverige03 Knowledge to safeguard security.Proposals for a national strategy forsecurity research. För svensk version se

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Ladda ner gratis - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
En analys av ungas hälsa och utsatthet - Ungdomsstyrelsen
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Analys av korruption och korruptionsbekämpning - Sulf
Göteborgsandan in i biomedicin Göteborgsandan in i ... - Vinnova
Free download - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner