Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Figur 1.1 Inkubatorn och

Figur 1.1 Inkubatorn och dess dynamiska effekter, något omarbetadKälla: Lindelöf och Löfsten (2005, sid. 22).I USA och Kanada har det gjorts ett antal olika undersökningar beträffandeinkubatorsystemens möjlighet att reducera konkurser bland småföretag. I enundersökning (Crawford 1991) i Kanada, konstaterades att företag som varrelaterade till en inkubator, hade en misslyckandegrad på 10 % jämfört med30-35 % på nationell nivå. Ambrosio (1991) konstaterade i en amerikanskstudie att överlevnadsgraden för företag relaterat till inkubatorsystem(NBIA) var 80-90 %. Det kan också framhållas att lokaliseringen har effekterpå småföretags tillväxt och lönsamhet, men här är resultaten mera tvetydigaom teknik- och forskningsparkernas betydelse. Sammanfattningsviskan det framhållas att inkubator/inkubatorsystem skapar förutsättningar försmåföretagande på två områden och i tre steg (Se Tabell 1.1 nedan). Detförsta området är som skapande av nya affärsverksamheter genom "spinoffs"och desinvesteringar. Det andra är som en externt understödjandefunktion, där företag får hjälp med sin affärsverksamhet. Inkubator/inkubatorsystemethar då en postulerad förmåga att dels skapa nya företag, dels attunderstödja nyföretagande genom att utveckla affärsverksamheten. Inkubatorerblir då detsamma som nationella system för understödjande och skapandeav småföretag (Lindelöf och Löfsten, 2005).14

Tabell 1.1 Inkubationens tre stegÖverföring av resurser(exempel: spin-offs, företagbuy-outs, and spin-outs)Kategorier av resurser• Kunskap (intern)• Nätverk• Tillgångar – materiellaoch immateriella• Teknologi• Brist på resurserResurser till nystartadeföretagKategorier av resurser(institutionaliserade)• Kunskap (extern)• Nätverk• Kapital• InfrastrukturResurser för kontinuerligutveckling av företagKategorier av resurser(institutionaliserade)Specialiserad kunskap för:• Export• Teknologi överföring• Management• KapitalUrsprung (inkubation) Miljö (inkubation) Miljö (inkubation)• Företag• Universitet/högskolor• Offentlig sektor• Teknik- och forskningsparker• Utvecklingscentran• För småföretag• ”Business labs”• Teknik- och forskningsparker• Understödsorganisationerför tillväxtEffekter (resultat) Effekter (resultat) Effekter (resultat)• Inkubator som enmotivator för att startaföretag• Spin-offs• Nya företagKälla: Lindelöf och Löfsten (2005, sid. 23)• Understöd• Tillväxt och överlevnad• Entreprenöriell miljö• Tillväxt och lönsamhet1.4 Att mäta inkubatorns produktivitet och effektivitetFör att kunna mäta inkubatorers produktivitet och effektivitet behöver vigöra en genomgång och analys av befintliga produktivitets- och effektivitetsmått,där måttens teoretiska förankring, rimlighet och lämplighet analyseras.Det skall då leda till en bättre förståelse av vad måtten visar, och hurkan vi använda informationen för att styra och utveckla inkubatorverksamheten.Utvärdering av övergripande metodik är även nödvändig, d v s hurkan vi avgöra effektivitet och produktivitet utifrån ett samhällsekonomisktperspektiv, innebär en utvärdering av följande (Lindelöf och Löfsten, 2005):15

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Läs hela numret - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...
Free download - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Idékatalog - Sociala innovationer för äldre - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova