Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Titel /Title:

Titel /Title: Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner och nyttoeffektivitetFörfattare/Author: Hans Löfsten, Peter Lindelöf & Lise AaboenSerie/Series: VINNOVA Analys VA 2006:06ISBN: 91-85084-61-1ISSN: 1651-355XUtgiven/Published: Oktober 2006Utgivare /Publisher: VINNOVA - Verket för Innovationssystem/Swedish Governmental Agency for Innovation SystemsDiarienr /Case No: 2003-02801Om/About VINNOVAVINNOVAs s uppgift är attfrämja hållbar tillväxtgenom utveckling av effektiva innovationssystemoch finansiering av behovsmotiverad forskning.Genom sitt arbete ska VINNOVA tydligt bidra tillatt Sverige utvecklas till ett ledande tillväxtland.I serien VINNOVA Analys publiceras studier,analyser, utredningar och utvärderingar som tagitsfram inom eller på uppdrag av VINNOVAs avdelningför Strategiutveckling.Forskning och innovation för hållbar tillväxtVINNOVA´s mission is to promote sustainable growthby developing effective innovation systemsand funding problem-oriented research.I VINNOVAs publikationsserier redovisar bland andra forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tarställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. Undantag är publikationsserien VINNOVA Policy som återger VINNOVAs synpunkter ochställningstaganden.VINNOVAs publikationer finns att beställa, läsa och ladda ner via www.VINNOVA.se. Tryckta utgåvor av VINNOVA Analys, Forum och Rapport säljsvia Fritzes, www.fritzes.se, tel 08-690 91 90, fax 08-690 91 91 eller order.fritzes@nj.seVINNOVA´s publications are published at www.VINNOVA.se

Inkubatorer i Sverige – analysav indikatordimensioner ochnyttoeffektivitetVINNOVANationella Inkubatorprogrammet (NIP)avHans LöfstenPeter LindelöfLise Aaboen

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Läs hela numret - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...
Free download - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Idékatalog - Sociala innovationer för äldre - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova