Views
3 years ago

Vägar till en öppnare arbetsmarknad - Fas

Vägar till en öppnare arbetsmarknad - Fas

Vägar

Vägar till en öppnare arbetsmarknadJonas Olofsson och Maria Zavisic (red)

 • Page 1: Vägar till en öppnare arbetsmarkn
 • Page 5: Vägar till en öppnare arbetsmarkn
 • Page 8 and 9: som står helt utanför arbetskraft
 • Page 10 and 11: Procent25Ej sysselsatta201510Förti
 • Page 12 and 13: Arbetade timmar(miljoner)7 000Proce
 • Page 14: på den offentliga ekonomin ska bli
 • Page 18 and 19: kapitel 2Utvecklingen inom arbetsli
 • Page 20: öppna samordningsmetoden, som inne
 • Page 23 and 24: Procent10080604020MänKvinnorInakti
 • Page 25 and 26: IrlandGreklandPortugalÖsterrikeSpa
 • Page 27 and 28: ArbetsmiljöSverige har under mång
 • Page 29 and 30: fort halva tiden eller mer. Sverige
 • Page 31 and 32: DanmarkFinlandSverigeGreklandNederl
 • Page 33 and 34: Aflodal C, Hallström J & Larén K
 • Page 35 and 36: en rad olika avseenden. De olika f
 • Page 37 and 38: Tabell 3.3. Medelantal sjukdagar f
 • Page 39 and 40: ställs mot arbetslösheten 1995. D
 • Page 41 and 42: Tabell 3.6. Omfattningen av arbetsl
 • Page 43 and 44: statistiken. Sjukskrivna har inte h
 • Page 45 and 46: © Foto: Therese Nilsson/ Bildhuset
 • Page 48 and 49: 48© Foto: Jann Lipka/MIRA
 • Page 50 and 51: Befolkningsförändringaroch potent
 • Page 52 and 53:

  Index200150mer än 80 år65-79 år2

 • Page 54 and 55:

  E. Bättre integration. En bättre

 • Page 56 and 57:

  året, där hälften gäller flyttn

 • Page 58 and 59:

  Procent25Procent2520Män20Kvinnor15

 • Page 60 and 61:

  det att utbildningsmeriterna värde

 • Page 62 and 63:

  arbetskraft är snarare en annan as

 • Page 64 and 65:

  kapitel 6Den svenska ”vertikala m

 • Page 66 and 67:

  Procent1009080706050Inrikes födda

 • Page 68 and 69:

  Procent3025201510Utrikes födda kvi

 • Page 70 and 71:

  studier från USA (t ex Light & Ros

 • Page 72 and 73:

  ginalisering och, på en diskrimine

 • Page 74 and 75:

  etsmarknadens strukturomvandling, u

 • Page 76 and 77:

  Vem är handikappad? Hur många han

 • Page 78 and 79:

  HälsovillkorKroppsliga funktionero

 • Page 80 and 81:

  Astma/allergi/annan överkänslighe

 • Page 82 and 83:

  och långtidssjukskrivningar delvis

 • Page 84 and 85:

  temat ”Ett arbetsliv för alla”

 • Page 86 and 87:

  kapitel 8Förändrade organisations

 • Page 88 and 89:

  återhämtning. Den totala syssels

 • Page 90 and 91:

  är att arbetet oftast är väl avg

 • Page 92 and 93:

  personer med befattningar som VD, H

 • Page 94 and 95:

  är projektens syfte att vara ett s

 • Page 96 and 97:

  företagets strategi och sina perso

 • Page 98 and 99:

  sion av projektanställningar och d

 • Page 100 and 101:

  kapitel 9Könssegregering i utbildn

 • Page 102 and 103:

  Tabell 9.1. Könsfördelningen på

 • Page 104 and 105:

  än de man väntat sig. Abrahamsson

 • Page 106 and 107:

  stor del prov- och projektanställn

 • Page 108 and 109:

  studien bekräftas delvis av studie

 • Page 110 and 111:

  kvinnor 2003/2004 18 procent. Andel

 • Page 112 and 113:

  112

 • Page 114 and 115:

  kapitel 10Utbildning och arbetslive

 • Page 116 and 117:

  akademiskt inriktad utbildning på

 • Page 118 and 119:

  eror bland annat på unik kompetens

 • Page 120 and 121:

  vida utbildningssatsningarna sker i

 • Page 122 and 123:

  merna för små i program som är o

 • Page 124 and 125:

  kapitel 11Kompletterande ersättnin

 • Page 126 and 127:

  system ofta på branschnivå. De sk

 • Page 128 and 129:

  arbetsgivarna men indirekt av arbet

 • Page 130 and 131:

  Sverige än i länder där giltighe

 • Page 132 and 133:

  Aftonbladets ledare tisdagen den 3

 • Page 134 and 135:

  2004 ut sammanlagt 414 miljarder kr

 • Page 136 and 137:

  omvandlat arbetsmarknaden i sin hel

 • Page 138 and 139:

  till omställningsstöd. För det s

 • Page 140 and 141:

  nusson och Ottosson (2003). Det fin

 • Page 142 and 143:

  Lön/Löneutrymme1,4Arbetslöshet0,

 • Page 144 and 145:

  ReallönCentraliseringsgradFigur 13

 • Page 146 and 147:

  påverkas, vilket har betydelse fö

 • Page 148 and 149:

  det är inkomstskatt eller sociala

 • Page 150 and 151:

  Carling K, Holmlund B & Vejsiu A (2

 • Page 152 and 153:

  av arbetsbrist. Arbetsgivaren har d

 • Page 154 and 155:

  jobb. Därför minskar även utflö

 • Page 156 and 157:

  anställningar under en period om h

 • Page 158 and 159:

  uttryck i att undantag eller ”kry

 • Page 160:

  Ola Nygren är utredare och har fra

En arbetsmarknad för alla - Migro
Arbetsmarknad Västra Götaland
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2007 - Statistiska ...
Migrering som öppnar nya möjligheter - Göteborg
VÄGAR TILL ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV - Region Dalarna
DS (pdf 3 750 kB, öppnar nytt fönster) - Försäkringskassan
Vem är vållande? - Folksam
Äldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - Västerås stad
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 - Brottsförebyggande ...
DS (pdf 5 110 kB, öppnar nytt fönster) - Försäkringskassan
Välfärdsredovisning 2010 - Östersunds kommun
Unga byter jobb – äldre stannar kvar (pdf) - Statistiska centralbyrån
Hur bra är ditt län på sex, vård och hälsa? Rfsu:s Sverigebarometer ...
NBER-rapporten II. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt ... - SNS
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Du stora nya värld - Utbildning - Göteborgs universitet
Infektionskliniken i Borås – värd för årets vårmöte ... - Infektion.net
Mansförtryck kvinnovälde - Stiftelsen Den Nya Välfärden
Migrationsverkets årsredovisning 2007
Högskoleenhetens årsredovisning 2004 (pdf) - Internationella ...
Vård & vetenskap nr 3 2010 - Örebro läns landsting
Hur bra är ditt län på sex, vård och hälsa? Rfsu:s Sverigebarometer ...
ÖKAD SPÅRTRAFIK UTVECKLAR SVERIGE - IVA
Nya mått på välfärd - Miljöpartiet de gröna