Views
2 years ago

Statusrapport Källa 2005-10-28 - Riksantikvarieämbetet

Statusrapport Källa 2005-10-28 - Riksantikvarieämbetet

Statusrapport Källa 2005-10-28 -

STATUSRAPPORT Sida 1 (3)Kulturmiljöavdelningen 2005-10-28 Dnr: 142-934-2005KällaAnne Rymer-RythénStatusrapport projekt Källa, period 2005-09-09--2005-10-28Projektet går:- enligt plan- acceptabelt, problemen kan hanteras X- inte bra, åtgärder krävsStatus och händelser sedan senaste rapportenStyrgruppsmöte hölls 16/9 då konsekvensanalyserna, modelleringen ochhöstens aktiviteter diskuterades.Ett avstämningsmöte hölls 14 september med FBA avseende ”Konsekvensanalysav att Riksantikvarieämbetet respektive länsstyrelserna sköter utbetalningarnaav länsstyrelsernas bidragsbeslut Del 2 Organisatoriska konsekvenser”.Styr- och referensgruppen blev inbjudna till mötet. FBA´s rapportskickades 30 september. Styrgruppens synpunkter på rapporten är lämnadetill FBA.En riskanalys för projektet genomfördes 15 september.Modelleringsseminarier med användare från Riksantikvarieämbetet ochlänsstyrelser har hållits. Hantering och uppföljning av kulturmiljövårdsbidragetbehandlades 22-23/9, 5/10, 17/10 och 26/10. Ekonomisk hantering/utbetalningbehandlades19/10.Det planerade informationsmötet med verksledningen på Riksantikvarieämbetetom resultaten av konsekvensanalyserna blev inställt. Detta på grund avatt det tekniska perspektivet behöver belysas grundligare än vad som gjortshittills innan en sammanställning kan göras av alla analyser.Beslut om ESV-rapport fattades av projektägaren 21 oktober.Beslut om System- och informationsöversikt – scenariebeskrivningar” ver2.0 fattades av projektägaren 21 oktober.Kommunikationsinsatser:En artikel om projektet fanns med i informationsbladet ”Kulturarv – Nyheterfrån Riksantikvarieämbetet” i slutet av september.

UV Rapport 2011:10 - Riksantikvarieämbetet, avdelningen för ...
Projektplan Källa - Riksantikvarieämbetet
Uv Syd Rapport 2002:28 - Riksantikvarieämbetet, avdelningen för ...
Projekt Digitala Sveriges runinskrifter - Riksantikvarieämbetet
Hållbar landskapsutveckling – hur blev det? - Riksantikvarieämbetet
UV Syd Rapport 2005:19 - Riksantikvarieämbetet, avdelningen för ...
UV Mitt Rapport 2005:6 - Riksantikvarieämbetet, avdelningen för ...
UV Syd Rapport 2005:18 - Riksantikvarieämbetet, avdelningen för ...
UV Syd Rapport 2005:5 - Riksantikvarieämbetet, avdelningen för ...
UV Väst Rapport 2008:28 - Riksantikvarieämbetet, avdelningen för ...
UV Väst Rapport 2005:6 - Riksantikvarieämbetet, avdelningen för ...
UV Väst Rapport 2004:10 - Riksantikvarieämbetet, avdelningen för ...
Årets släktmöte i Köpenhamn 10-11/9 2005 - ernberg.info